KSO Autokaupat asiakasrekisteri

KSO Autokaupat asiakasrekisteri

KSO Autokaupat asiakasrekisteri
TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä
Kymen Seudun Osuuskauppa
Postiosoite: PL 157, 45101 Kouvola
Vaihde: 010 76 2400
Käyntiosoite: Tommolankatu 9, 45130 Kouvola
Y-tunnus: 2467766-5

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
tietosuojavastaava@sok.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
KSO Tietosuojayhteyshenkilö, kso.tietosuoja@sok.fi

4. Rekisterin nimi
KSO Autokaupat asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään autokaupan asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen osana automyynti- ja jälkimarkkinointiprosesseja.

Autonmyyntiprosessissa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Tarjouskyselyjen vastaanottaminen ja niihin vastaaminen
 • Tarjouksen, tilaus- ja kauppasopimuksen teko ja toteutuneiden kauppojen kirjaaminen
 • Koeajon tai autonvuokrauksen toteuttaminen
 • Arvion antaminen asiakkaan vaihtoautosta
 • Automerkin maahantuojan palveluiden varmistaminen
 • Asiakkaan yhteydenottoihin vastaaminen
 • Osamaksurahoitushakemuksen teko, osamaksusopimuksen teko ja laskutus.
 • Auton vakuuttaminen
 • Auton rekisteröinti
 • Asiakastyytyväisyyden varmistaminen
 • Suoramarkkinointi uusista autoista ja autokaupan palveluista

Jälkimarkkinointiprosessissa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Varaosamyynti
 • Auton huoltoon liittyvät palvelut
 • Autonhuoltosopimusten teko
 • Vauriokorjaukset
 • Takuuasioiden hoito, maahantuojan takaisinkutsut
 • Rengashotelli
 • Huollon osamaksusopimusten teko ja laskutus
 • Huoltokutsut
 • Jälkimarkkinoinnin suoramarkkinointi ja asiakastyytyväisyyden varmistaminen

Suoramarkkinoinnissa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • Palveluiden ja tuotteiden markkinointi
 • Tapahtumakutsujen lähettäminen
 • Potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi

Autokatsastuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • Katsastuksen ajanvarauksen toteuttaminen
 • Katsastuksen suorittaminen liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lukuun
 • Katsastushistorian tallentaminen liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lukuun

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Art. 6.1 b) Sopimus
Tilaus- ja kauppasopimus, osamaksusopimus
Huollon työmääräys (sopimus)
Sopimus muista jälkimarkkinoinnin palveluista kuten rengashotelli
Katsastusajanvaraus

Art 6.1 a) Suostumus
Suoramarkkinointisuostumus

Art 6.1 c) Lakisääteinen velvoite
mm. kauppalaki, kirjanpitolaki, liikennevakuutuslaki, ajoneuvolaki ja laki ajoneuvoliikennerekisteristä

Henkilötunnuksen käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteiseen yksilöimiseen sopimuksen tai koeajon, ja rekisteröidyn tai rekisteripitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

8. Käsiteltävät henkilötiedot

Tarjouspyyntö:

 • asiakkaan puhelinnumero tai sähköposti

Tarjous:

 • asiakkaan nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • vaihtoauton rekisteritunnus
 • markkinointisuostumus tai -kielto
 • tieto hyväksytystä tai hylätystä rahoitushakemuksesta
 • henkilötunnus auton koeajoa varten

Kauppa- ja tilaussopimus:

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • osoite
 • sähköposti
 • markkinointisuostumus tai -kielto

Rahoitushakemus tehdään autokaupan järjestelmän kautta rahoitusyhtiölle. Tiedot eivät tallennu autokaupan järjestelmään:

 • ammatti
 • työnantaja
 • työsuhteen muoto
 • vuositulot
 • rinnakkaishakijan tiedot
 • kopio ajokortista

Vakuutus- ja rekisteröinti:

 • henkilötunnus
 • auton tiedot

Huollon ajanvaraus:

 • auton rekisterinumero, jonka perusteella auton, omistajan ja haltijan tiedot haetaan Trafin palvelusta
 • markkinointisuostumus tai -kielto

Huollon työmääräys:

 • asiakkaan nimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • auton tiedot
 • vakuutusyhtiön CABAS-laskelma korvaustilanteissa

Katsastus:

 • auton rekisteritunnus
 • asiakkaan etunimi, sukunimi
 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

Romutustodistus:

 • asiakkaan nimi

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Yhteystiedot, henkilötunnus, auton tiedot, markkinointisuostumus tai –kielto

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sekä Trafin ajoneuvotietorekisteristä.

Rahoitusyhtiöltä saadaan tieto hyväksytystä tai hylätystä rahoitushakemuksesta. Hakemuksen yhteydessä annetut tiedot eivät tallennu.

Vakuutusyhtiöltä saadaan autovakuutustiedot.

Takaisinkutsulista saadaan automerkin maahantuojalta ja/tai Trafilta.

Suoramarkkinointikontaktitietoja hankitaan niitä välittäviltä yrityksiltä, kuten Bisnode ja Grano Oy:ltä.

Tietoja voidaan vastaanottaa myös 3. osapuolilta tai yhteistyökumppaneilta, kuten Chat-palvelu Finnchat Oy:ltä.

11. Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan sopimuksen tai voimassa olevan lainsäädännön perusteella luovuttaa

 • auton maahantuojalle tieto autokaupasta maahantuojan palveluiden aktivoimiseksi sekä tietoa mahdolliseen takuukorjaukseen tai takaisinkutsuun liittyen
 • liikenteen turvallisuusvirasto Trafille auton rekisteröintiä varten
 • vakuutusyhtiölle auton vakuuttamista varten sekä korvausta vaativissa korjaustilanteissa
 • rahoitusyhtiölle osamaksurahoitusta varten

Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Tietoa ostoista luovutetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin Bonuksen maksamista varten silloin kun asiakas käyttää S-etukorttia.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet 
Pääsääntöisesti käsittelemme henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Edustamamme automerkki (Kia) siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Olemme huolehtineet henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit 
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Henkilötiedot poistetaan aikaisintaan lakisääteisen säilytysajan päätyttyä.

Pääsääntöisesti henkilötietoja säilytetään viimeisimmästä ostotapahtumasta lukien 10 vuotta. Jos asiointiin ei liity ostotapahtumaa (esim. rekisteröity on käynyt vain koeajolla tai pyytänyt tarjouksen), tietoja säilytetään 6 vuotta.

Henkilötietojen säilyttämisen tarpeita arvioidaan säännöllisesti.

14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen (kun käsittelyperuste on suostumus tai lakiperustetta säilytykselle ei ole)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
 • Vastustamisoikeus (suoramarkkinointi tai muu oikeutetun edun perusteella tapahtunut käsittely)
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Suostumuksen peruuttaminen
Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suoramarkkinointisuostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Markkinointisuostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä autokauppaan.

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle
Auton osto tai huolto ei toteudu.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa (poislukien luottotietojen tarkistus) eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.