Kymen Seudun Osuuskauppa osti Kouvolan Anjalasta tontin uudelle päivittäistavarakaupan yksikölle toukokuussa 2022. Uuden Sale-myymälän rakentamishanke käynnistyy tämän vuoden aikana ja myymälä avautuu loppuvuodesta 2023. Sale Anjalan liiketoiminta siirtyy loppuvuodesta uuteen myymäläkiinteistöön.

– KSO:n hallitus hyväksyi Sale Anjalan investointipäätöksen tammikuussa. Uuden yksikön suunnittelu ja valmistelut ovat edenneet siihen pisteeseen, että rakentaminen alkaa kevään 2023 aikana, kertoo KSO:n kaupallinen johtaja Ari Hyytiä.

Uuden yksikön pinta-ala on n. 530 m2 ja investoinnin kokonaiskustannus n. 2 milj. euroa. Myymälään tuodaan Salen raikas uusi ilme, energiatehokkaampi kalusto ja itsepalvelukassa. Myyntipinta-alan kasvaessa, myös valikoima kasvaa vastaamaan alueen asukkaiden tarpeita. Uutena toimintona yksikössä aloittaa paistopiste, jonka tuotteita on tarjolla päivittäin.

– Uuden Sale-kiinteistön myötä Anjala saa nykyaikaisen ja energiatehokkaan päivittäistavarakaupan. Uuden liikepaikan myötä saamme myös lisää paikoitustilaa asiakkaille sekä esteettömän myymälän, joka lisää asiointimukavuutta, jatkaa Hyytiä.

Uusi tontti sijaitsee Sale Anjalan nykyisestä sijainnista noin 300 metrin päässä, osoitteessa Elimäentie 41. Nykyinen Sale palvelee asiakkaita normaalein aukioloajoin uuden myymälän rakennushankkeen ajan.

Sustainable Travel Finland (STF) on Visit Finlandin hallinnoima kansallinen kestävän matkailun ohjelma. Se ottaa huomioon kattavasti vastuullisuuden eri osa-alueet, ekologisen, sosiokulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden.

STF-merkki auttaa matkailijoita tunnistamaan kohteet, jossa vastuullinen toiminta otetaan vakavasti. Se myönnetään vain Sustainable Travel Finland -ohjelman läpikäyneille, ja merkin saaneita kohteita myös arvioidaan säännöllisesti. Vaakunan ja Seurahuoneen merkit ovat voimassa 28.2.2024 asti.

Sustainable Travel Finland -merkki on konkreettinen osoitus siitä, että Vaakuna ja Seurahuone ovat sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ja tekevät konkreettisia kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä. Vastuullisuus ei ole trendi, vaan ainoa oikea toimintatapa. Matkustajat ja matkanjärjestäjät odottavat, että yritykset huolehtivat toimintansa olevan kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, Business Finlandiin kuuluvan Visit Finlandin vastuullisen matkailun asiantuntija Hanna Muoniovaara kertoo.

Uusi tunnustus on upea saavutus ja tunnustus molempien hotellien pitkäjänteiselle vastuullisuustyölle. Sekä Seurahuone että Vaakuna ovat jo vuosia olleet maailman johtavan matkailualan ympäristömerkin, Green Keyn, sertifioituja kohteita. Hotelleissa kiinnitetään huomiota energian ja veden säästöön, jätehuollon käytäntöihin sekä ruokahävikin minimoimiseen. Toiminnassa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita ja kestävästi tuotettua ruokaa. Kehittämistyö näkyy myös henkilöstön korkeana vastuullisuusosaamisena, sanoo hotellinjohtaja Olli Järvinen.

Kymenlaaksossa Sustainable Travel Finland -merkin on nyt saavuttanut viisi majoitus- tai matkailukohdetta.
Sustainable Travel Finland-merkki on hieno saavutus osana esimerkillistä ja tavoitteellista vastuullisuustyötä, jolla on myönteisiä vaikutuksia myös matkailualueemme imagoon. Haluammekin rohkaista kaikkia Kymenlaakson matkailutoimijoita kehittämään toimintaansa, sillä olemme sitoutuneita edistämään kestävää matkailua maakunnassamme. Matkailuyritysten tueksi on luotu esimerkiksi maksuton Kymenlaakson kestävän matkailun pelikirja, jonka avulla pääsee alkuun, toteavat Visit Kotka-Haminan matkailujohtaja Ekaterina Miettinen ja Kouvolan kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Vainio.

 

 

Kotkan Seurahuoneella vieraita palvelee:
– 164 hotellihuonetta
– Ravintolat: Bistro Frans & Rosalie, VENN ja Amarillo
– Meetings & Events -osasto
– 3 asiakas-/tilaussaunaa hotellin ylimmässä 8. kerroksessa
– Kuntosali ja Flex & Relax –tila

Kouvolan Vaakunan palvelukokonaisuuteen kuuluu:
– 170 hotellihuonetta
– Ravintola Bistro Frans & Rose
– Palkittu Meetings & Events -osasto
– 3 asiakas-/tilaussaunaa porealtaineen
– Kuntosali ja iWall

KSO:n kaikki toimialat kasvulla

Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) konsernin arvonlisäverollinen myynti vuonna 2022 oli 595,2 milj. euroa. Myynti kasvoi edellisvuodesta 50,9 milj. euroa. Myynnin kasvun taustalla oli viime vuoden aikana voimakkaasti kohonnut polttonesteiden hinta sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palautuminen pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vähittäiskaupan myynnissä oli kasvua edellisvuoteen 3,2 %. Hienoisen kasvun taustalla oli viime vuoden aikana alkanut voimakas elintarvikkeiden hinnan nousu.

Polttonesteiden hintojen kohoaminen sekä liikenteen lisääntyminen koronavuosien jälkeen näkyi liikennekaupan myynnissä. Laajentunut ABC Carwash -verkosto sekä ympäri Kymenlaaksoa avautunut sähköautojen latausverkosto tukivat myös omalta osaltaan myynnin kasvua. Toimialan liikevaihto oli 113,0 milj. euroa, missä kasvua edellisvuoteen on 27,2 %.

Koronavuosista elpyminen matkailu- ja ravitsemiskaupassa on tapahtunut tasaista tahtia ja viime vuoden aikana toimiala pääsi takaisin vuoden 2019 tasolle. Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 29,0 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 33 % ja vuoteen 2019 3,5 %.

KSO-konsernin liikevaihto oli 487,5 milj. euroa (ed. v. 445,7 milj. euroa) ja operatiivinen tulos oli 16,3 milj. euroa (ed. v. 16,6 milj. euroa).

 

KSO:lle myönnettiin jälleen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustukset myönnetään organisaatioille, jotka ovat saaneet poikkeuksellisen hyvät tulokset Eezy Flow’n työntekijäkokemusta mittaavassa henkilöstötutkimuksessa. Tunnustus viestii siitä, että KSO:n henkilöstön omistautuneisuus ja innostuneisuus työtään kohtaan on Suomen huippuluokkaa.

– Osaava ja sitoutunut henkilöstö on yksi yrityksemme menestyksen kulmakivistä, ja onkin hienoa, että se näkyy myös konkreettisina tuloksina. Olemme Kymenlaakson suurin yksityinen työnantaja ja tarjoamme työntekijöillemme monipuoliset mahdollisuudet kehittyä sekä edetä työuralla, taustoittaa KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Kymen Seudun Osuuskaupan henkilöstömäärä vuonna 2022 oli keskimäärin 1 487 henkilöä.

 

Ostoskorin edullistaminen, ostoksien keskittäminen ja jäsenhyötyjen kanavointi asiakasomistajille näkyy – uusia jäseniä lähemmäs tuhat

Kymen Seudun Osuuskaupan omistajia oli vuoden 2022 päättyessä 87 407 (ed. v. 86 625), joka on 80,6 % maakunnan talouksista. KSO:n asiakasomistajien määrä on kasvanut tasaisesti ja viime vuoden aikana talouspeitto nousi ensimmäistä kertaa yli 80 prosentin. Ruoan hinnan nousu näkyy kotitalouksissa, jolloin kuluttajat ovat entistäkin hintatietoisempia ja kulutuskorin hintaa verrataan tarkasti.

– Osuustoiminnan arvojen mukaisesti haluamme edullistaa asiakasomistajien ruokakorin hintaa myös tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Laajat ja monipuoliset palvelut mahdollistavat myös asiakasomistajien ostoksien keskittämisen, joka edelleen näkyy maksettavina Bonuksina kymenlaaksolaisiin kotitalouksiin, kertoo Harri Miettinen.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta yhteensä 16,5 milj. euroa sekä ylijäämän palautusta 8,1 milj. euroa. Yhteensä asiakasomistajia palkittiin viime vuoden aikana 25,2 miljoonalla eurolla. KSO:n hallitus esittää edustajiston kevätkokoukselle päätettäväksi, että ylijäämänpalautusta maksettaisiin 2,5 % asiakasomistajien vuoden 2022 ostoista, eli noin 8,9 milj. euroa.

– Sitoutuneet asiakasomistajat sekä osuuskaupan tehokas ja tuloksellinen toiminta mahdollistavat lisäpalkitsemisen ylijäämänpalautuksen muodossa. Edustajisto käsittelee asian kevätkokouksessa, jatkaa Miettinen.

 

Vastuulliset investoinnit ovat sijoitus tulevaisuuteen

Alueen elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen näkyvät KSO:n investoinneissa. Kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian muotoihin investoiminen on myös tärkeässä roolissa. Vuonna 2022 KSO:n investoinnit olivat 25,2 milj. euroa.

Asiakasomistajat arvostavat edullisten hintojen ja valikoimien ohella myymälöiden ajanmukaisuutta, kuntoa ja siisteyttä, jonka myötä market-toimialla on pidetty yllä vahvaa investointitahtia. Vuoden 2022 aikana market-toimialalla suurimmat investoinnit kohdistuivat S-market Jaalan ja Inkeroisen marketeihin sekä Sale-verkoston uudistamiseen.

Kesällä 2022 avattiin Kouvolan Käyrälammen rantaan rakentunut kotimaanmatkailun uusin tähti, Tykkimäki Resort. Ensimmäisen puolivuotisjakson perusteella liiketoiminta on saanut hyvän aloituksen ja ympärivuotisesti avoinna oleva kohde yhdessä huvipuiston ja vesipuiston kanssa tulee vakiinnuttamaan paikkansa yhtenä kotimaanmatkailun kärkikohteena.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan merkittävin investointi kohdistui sähköauton latausverkoston perustamiseen. KSO on mukana rakentamassa koko maan kattavaa sähköautojen latausverkostoa yhdessä muun S-ryhmän kanssa. Kymenlaakson alueella latauspisteitä on lähes 160, jotka jakaantuvat 25 eri latausasemaan. Liikennemyymälöistä merkittävin investointi kohdistui kokonaisvaltaisen uudistuksen läpikäyneeseen ABC Tuohikotin yksikköön.

Maakaasun käyttäminen KSO:n kiinteistöjen lämmitysenergiana loppuu vuoden 2023 loppuun mennessä, kun nykyiset maakaasulämmitysjärjestelmät korvataan 11 kiinteistössä maalämpö- ja vesi-ilmalämpöjärjestelmillä. Aurinkoenergiaan on investoitu jo useita vuosia, ja kehitys on jatkunut vakaasti myös edellisen vuoden aikana.

 

Odotukset vuodelle 2023

Yleisen taloudellisen tilanteen ja kuluttajien ostovoiman näkökulmasta KSO-konsernin odotukset kuluvalle vuodelle ovat epävakaat. Liiketoiminnan kehittäminen kuitenkin jatkuu suunnitellusti.

Prisma Kouvolan uudistamishanke on parhaillaan käynnissä, joka on KSO:n historian merkittävimpiä yksittäisiä investointeja. Hankkeessa päivitetään Prismakeskuksen palvelut, miljöö, kalustus ja talotekniikkaa. Myös rakennuksen julkisivuun tulee uudistuksia ja kiinteistössä aloittaa kaksi uutta ravintolaa. Hanke valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.

Kotkaan Kotkansaarelle on tulossa uusi S-market -yksikkö, jonka rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 aikana. Myös Prisma Kotkan uudistamishankkeen suunnittelu on käynnistynyt.

Tulevana kesänä KSO palkkaa yli 700 kesätyöntekijää, jotka työllistyvät monipuolisesti kaupan alan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan työtehtäviin.

KSO-konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja tuloksen odotetaan säilyvän edellisten vuosien tasolla.

Osa KSO:n myymälöistä palvelee rajoitetuin aukioloajoin tai on suljettu to 9.2.- pe 10.2.2023 PAMin järjestämän työtaistelun vuoksi.

KSO:n lakkokohteina olevat myymälät ja niiden aukioloajat:

Lakkojen myötä myös S-Pankkien toimipisteiden aukioloajoissa voi olla muutoksia.

Myymälät palautuvat normaaleihin aukioloaikoihin lauantaina 11.2.2023.

Lakolla ei ole vaikutusta Prismakeskuksissa tai S-markettien kiinteistöissä toimiviin ravintoloihin eikä kiinteistöjen muihin palveluihin kuten apteekkeihin tai Alkoihin. KSO:n kaikki muut marketit palvelevat asiakkaita normaalien aukioloaikojen mukaisesti.

Aukioloajat:

KSO:n markettien kaikki aukioloajat löytyvät S-kaupat.fi:n sivulta: https://www.s-kaupat.fi/myymalat

 

Lakot alkavat valtakunnallisesti 160:ssä S- ja K-ryhmien marketissa sekä Keskon logistiikkapalvelujen alueterminaaleissa torstaina 9.2. klo 05.00 ja päättyvät lauantaina 11.2. klo 05.00. 

Kesällä 2023 KSO työllistää lähes 800 kesätyöntekijää. Heistä osa palkataan pidempiin työsuhteisiin ja osa lyhyempiin kaksiviikkoisiin harjoittelujaksoihin. Monipuolisia tehtäviä on tarjolla esimerkiksi Prismoissa, S-marketeissa, Saleissa, Sokoksissa, ABC-asemilla, Sokos -hotelleissa ja KSO:n ravintoloissa sekä Tykkimäen Huvipuistossa ja Aquaparkissa.

– Tarjolla olevat työsuhteet ovat eri pituisia toimipaikasta riippuen. Ensimmäiset kesälomien sijaisuudet alkavat jo maaliskuun alussa ja kestävät jopa syyskuun loppupuolelle asti, kertoo KSO:n henkilöstöpäällikkö Sanna Mäenpää.

– Toteutamme kesätyöhaun viime vuoden tapaan kaksiosaisena. Kaupan alan sekä matkailu- ja ravintola-alan työtehtäviin on mahdollista hakea erikseen ja lisäksi Tykkimäen huvipuiston kausityöntekijöiden rekrytointi järjestetään erillisenä hakuna, Mäenpää jatkaa.

Kesätyöpaikkojen haku on käynnissä 2.1.–28.2.2023. Tykkimäen kausityöntekijöiden haku päättyy 5.2.2023. Hakemusten käsittely aloitetaan heti ja ensimmäiset palkkaukset tehdään jo ennen hakuajan loppua.

Aiempien vuosien tapaan KSO on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan 14–29-vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Kampanjaan osallistuvat yritykset sitoutuvat tarjoamaan nuorille hyvän hakijakokemuksen, mielekkään työn, hyvän perehdytyksen ja ohjauksen, oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun, kohtuullisen palkan sekä kirjallisen työsopimuksen ja työtodistuksen. Vastuullisesti toimiva työnantaja opettaa samalla vastuullisuutta työhön otetulle nuorelle. Kesätyökokemukset jäävät mieleen usein loppuelämäksi ja vaikuttavat käsityksiimme työelämästä ja itsestämme työtekijöinä.

– Meille tulee paljon kesätyöhakemuksia, ja on tärkeää pitää kaikki hakijat ajan tasalla haun etenemisestä. Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääteema tukeekin hienosti myös omaa henkilöstötyötämme, Mäenpää toteaa.

Kymen Seudun Osuuskauppa on saavuttanut Suomen innostavimmat työpaikat 2022 -tunnustuksen. Se viestii sekä henkilöstön korkeasta omistautuneisuuden asteesta että yrityksen toimintojen pitkäjänteisestä ja osallistavasta kehittämisestä. Suomen innostavimmat työpaikat ­tunnustus myönnetään vuosittain parhaille Eezy Flown PeoplePower ­-tutkimukseen osallistuneille organisaatioille.

Kesätyöhakemukset otamme vastaan sähköisen hakukanavamme kautta, www.s-ryhma.fi/tyopaikat.

Lisätietoa Tykkimäen huvipuiston kesätyöpaikoista: https://www.tykkimaki.fi/kesatyot/

 

Tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on myöntänyt kunniamerkit 107 ansioituneelle s-ryhmäläiselle.

 

Heidän joukossaan ovat seuraavat Kymen Seudun Osuuskaupan työntekijät:

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein SVR M I kr

Kyrö Piia, pääluottamusmies

Nieminen Harri, marketpäällikkö

 

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali SVR M I

Päivelin Heti, myyjä

 

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali SVR M 

Haapaniemi Katriina, myyjä

 

Lämpimät onnittelut!

 

 

Joulun toivotuin lahja – ravintolalahjakortti!

Ostaessasi vähintään 20 euron arvoisen ladattavan ravintolalahjakortin Kymen Seudun Osuuskaupan ravintoloista 31.12.2022 mennessä, saat 5 euron arvoisen ravintolarahan kaupanpäälle!

S-ryhmän ravintolalahjakortti käy kaikissa S-ryhmän ravintoloissa ja se on voimassa 24 kuukautta ostopäivästä. Ravintolarahalla saat viiden euron alennuksen pääruoka-annoksista Kymen Seudun Osuuskaupan Amarilloissa, Frans & Rose ja Frans & Rosalie -Bistroissa, VENNissä, Rossoissa ja Players Sports Barissa. Ravintolaraha on voimassa 31.3.2023 asti.

KSO ravintolaraha

 

Syksyn suuri ostostapahtuma, Black Friday, näkyy ja kuuluu Kymen Seudun Osuuskaupan eri toimipaikoissa ympäri Kymenlaaksoa. Huipputarjousten joukosta löydät hittilahjat jouluksi, mutta myös ikimuistoisia elämyksiä, ravintolaherkkuja ja paljon muuta!

Katso tarjoukset verkkosivuiltamme ja lähde ostoksille tai herkuttelemaan.

Kouvolan Prismakeskuksen paikalla on ollut vähittäiskaupan palveluita vuodesta 1974 alkaen. Prismaksi alkuperäinen Sokos-market päivittyi vuonna 1988 tehdyn uudistuksen myötä. Vuosina 2010–2011 kiinteistössä tehtiin viimeisin suurempi uudistus, jossa rakennuksen myyntipinta-ala ja Prismakeskuksen vuokralaisten määrä tuplaantuivat. Viime vuosien aikana Prismakeskuksen tarjonta on päivittynyt niin vuokralaisten kuin Prismankin osalta.

Nyt Prismakeskuksessa toteutetaan mittavat uudistustyöt, jotka käynnistyvät vielä tämän vuoden aikana.

– Päivitämme Prismakeskuksen palvelut, miljöön, kalustuksen ja talotekniikan. Myös rakennuksen julkisivuun tulee uudistuksia. Hankkeen tärkeä tavoite on lisätä kiinteistön energiatehokkuutta esimerkiksi uusimalla lämmitysjärjestelmiä ja kylmäkalusteita, kuvailee KSO:n kaupallinen johtaja Ari Hyytiä.

Prisman lisäksi kiinteistössä toimiville muille myymälöille rakennetaan uudet liiketilat. Ne keskitetään jatkossa yhtenäiselle alueelle, joka lisää niiden vetovoimaisuutta ja asiointimukavuutta. Liiketilamuutosten myötä Prismakeskukseen voidaan avata myös uusia palveluita. KSO:n oma ravintolaliiketoiminta Prismakeskuksessa tulee täydentymään kahdella uudella ravintolalla.

– Korjalan marketalueesta on muodostunut vetovoimainen kaupallinen alue, joka vahvistuu entisestään Prismakeskuksen uudistushankkeen myötä. Hanke on huomattava investointi Kouvolan alueen elinvoimaisuuteen, kertoo KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Uudistustyöt aloitetaan Tykkimäki Actionparkista, joka sulkeutuu 16.11.2022 alkaen. Actionpark avautuu uudella liikepaikalla loppuvuodesta 2023. Lisäksi loppuvuoden aikana uudistetaan myös Prisma Raudan myymäläkalustus ja käynnistetään pihatyöt 6-tien puoleisella parkkialueella.  Työt etenevät vaiheittain, ja Prisma palvelee asiakkaita normaalein aukioloajoin koko hankkeen ajan. Kokonaisuudessaan hanke kestää reilun vuoden ajan, ja uusittu Prismakeskus valmistuu alkuvuonna 2024 Prisma Kouvolan 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat pääosin Kymenlaaksossa toimivia yrityksiä. Rakennusurakasta vastaa Recset Oy.

Prisma Kouvolassa työskentelee noin 200 työntekijää, ja Prismakeskuksessa toimii reilu parikymmentä vuokralaista.

Turkin Antalyassa järjestettiin 22. lokakuuta arvostettu kansainvälinen World Luxury Hotel Awards -kilpailun palkintogaala, jossa Original Sokos Hotel Kotkan Seurahuone palkittiin Pohjois-Euroopan parhaana konsepti-hotellina!

Tunnustukset myönnetään tasokkaille hotelleille, jotka kykenevät tarjoamaan erinomaiset puitteet ja palvelutason vierailleen.

Voittajat valitaan joka vuosi hotelliasiakkaiden ehdottamien hotellien joukosta – maittain, maanosittain ja maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna ehdolla oli yli tuhat hotellia ja lomakohdetta.

Merellistä tunnelmaa Kotkassa Kotkansaarella sijaitsevassa Original Sokos Hotel Seurahuoneella merielementin voi aistia monin tavoin sisustusmateriaaleista erilaisiin merellisiin yksityiskohtiin. Paikallisuus, niin sisustuksessa kuin tuotteissakin, luo Seurahuoneella omaleimaisen kokonaisilmeen. Monipuolinen ravintolamaailma, persoonalliset huoneet ja katolla sijaitsevat näköalasaunat sekä talon rento palvelutapa saavat positiivista palautetta vierailta, niin liike-/työmatkustajilta kuin vapaa-ajan matkaajilta. Vuosien pitkäjänteiselle työllä Seurahuoneelle on muotoutunut ainutlaatuinen tunnelma, jossa henkilökunta palvelullaan on keskiössä. Lisäksi Seurahuone on kokenut mielenkiintoisia uudistuksia, viimeksi 2019, jolloin ravintolat ja lähes 100 hotellihuonetta saivat uudet ilmeet.

– Tämän päivän matkailijalle luksus tarkoittaa ennen kaikkea mielenkiintoisia elämyksiä. Meillä niitä voi kokea monin tavoin. Sijainti saaressa, keskellä kaupunkia ja upeiden puistojen läheisyydessä on juuri tätä. Mielenkiintoista on myös tunnelmalliset eri teemoin sisustetut hotellihuoneet sekä poikkeuksellisen monipuolinen ravintolatarjonta, mutta ennen kaikkea ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta, hotellinjohtaja Olli Järvinen kertoo.

Seurahuoneella vieraita palvelee:
– 164 hotellihuonetta
– Ravintolat: Bistro Frans & Rosalie, VENN ja Amarillo
– Meetings & Events -osasto
– 3 asiakas-/tilaussaunaa hotellin ylimmässä 8. kerroksessa
– Kuntosali ja Flex & Relax -tila