KSO:n hallinto ja johto


Kymen Seudun Osuuskauppa tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Kymen Seudun Osuuskaupan hallinto ja johto

Kymen Seudun Osuuskauppa tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Kymen Seudun Osuuskauppa on osa valtakunnallista S-ryhmää, mutta silti täysin itsenäinen yritys. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat asiakasomistajat – kukin yhtä suurella osuudella. Kaikki päätökset toiminnan kehittämisestä ja linjauksista tehdään omalla alueella ja omassa maakunnassa, sen ihmisten etua ajaen.

Kaikkien Kymen Seudun Osuuskaupan toimielinten jäsenten tulee noudattaa lain ja sääntöjen määräyksiä käyttäessään heille uskottua päätösvaltaa.

Tutustu: Kymen Seudun Osuuskauppa -konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä ja Yhteisösäännöt.

Kymen Seudun Osuuskaupan hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja neljä hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan toimitusjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on edistää ja hoitaa osuuskaupan etua ja asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa myös liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallitus mm. päättää osuuskaupan toimintastrategiat, merkittävät investoinnit ja huolehtii, että osuuskaupan laskentatoimi, varainhoito ja sisäinen tarkkailu on asianmukaisesti hoidettu. Hallituksen puheenjohtajana toimii Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Hallituksen jäsenet

 • Harri Miettinen, toimitusjohtaja (pj)
 • Matti Nikkola, johtaja
 • Sirpa Kantola-Pakkanen, intendentti
 • Petri Hirvonen, talousjohtaja
 • Jessica Juhola, johtaja, asiakaskokemus

Kymen Seudun Osuuskaupan hallintoneuvosto

Kymen Seudun Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä, joista 20 on edustajiston valitsemia. Muut kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta ja kunakin vuonna kolmannes jäsenistä on erovuorossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian, valitsee osuuskaupan hallituksen ja toimitusjohtajan sekä päättää osuuskaupan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta.

Hallintoneuvoston jäsenet

 • Astola Matti, Miehikkälä
 • Arpiainen Tanja, Hamina
 • Frimodig Marko, Kouvola
 • Hurtta Pia, Kotka
 • Lassila Mikko, Kouvola (puheenjohtaja)
 • Lavonen Esko, Kouvola
 • Lehtinen Riku, Kotka
 • Lonka Merja, Haapa-Kimola
 • Kaunisto Aino-Kaisa, Kouvola
 • Kivistö Eero, Elimäki
 • Nygren Anna, Kotka
 • Melkko Sari, Kouvola
 • Punakivi Jari, Inkeroinen
 • Pyy Marko, Kouvola (henkilöstön edustaja)
 • Pyötsiä Johanna, Kouvola
 • Rantala Jari, Siltakylä
 • Renlund Tarja, Kotka
 • Seppälä Kirsi, Utti
 • Suikkanen Jaana, Hamina
 • Vehmassalmi Riitta, Kotka
 • Vesala Katriina, Kouvola
 • Virtanen Terhi, Kouvola (henkilöstön edustaja)

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii agronomi Mikko Lassila ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajana henkilöstöpäällikkö Riitta Vehmassalmi.

Kymen Seudun Osuuskaupan edustajisto

Kymen Seudun Osuuskaupan omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 50 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta.

Edustajiston tehtäviin kuuluvat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä sääntömuutoksista päättäminen.

Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen edustajiston toimikausi on 2021-2025.

Jäsenalue 1

 • Ceder Johanna, Hamina
 • Heinonen Jari, Muurikkala
 • Inkeroinen-Lalu Elina, Hamina
 • Koskela Anu, Virolahti
 • Peltonen Nina, Hamina
 • Suomalainen Teija, Neuvoton
 • Vapalahti Sanna, Hamina

Jäsenalue 2

 • Arvila Tuija, Pyhtää
 • Brask Nina, Kotka
 • Bruce Marianne, Kotka
 • Griinari Leena, Kotka
 • Harkko Mia, Kotka
 • Iivonen Tommi, Kotka
 • Iivonen Päivi, Kotka
 • Luoto Suvi, Kotka
 • Luukkanen Kari, Kotka
 • Mielonen Anne, Kotka
 • Montonen Tiina, Kotka
 • Norema Simo, Kotka
 • Piipponen-Pekkola Seija, Kotka
 • Savolainen Kai, Kotka
 • Sipari-Vilhunen Irene, Kotka
 • Suokas Matti, Kotka

Jäsenalue 3

 • Gärdström Eevastiina, Kouvola
 • Heinola Pauli, Kouvola
 • Inkilä Leena, Kuusankoski
 • Korpivaara Pekka, Kouvola
 • Kossila Päivi, Kouvola
 • Larikka Merja, Kouvola
 • Lindqvist Katja, Kouvola
 • Lyytikäinen Annika, Kouvola
 • Mukkila Erkki, Kuusankoski
 • Peltola Pulla, Kouvola
 • Punkkinen Anita, Kouvola
 • Pynnönen Elina, Kouvola
 • Raunio Milla, Kouvola
 • Soininen Kari, Kouvola

Jäsenalue 4

 • Eloranta Juha, Koria
 • Houni Reijo, Iitti
 • Johansson Seija, Koria
 • Kiviaho Heli, Kymentaka
 • Korhonen Jari, Muhniemi
 • Lonka Mirja, Sippola
 • Mynttinen Timo, Myllykoski
 • Naukkarinen Jukka, Ummeljoki
 • Niemi Ida, Inkeroinen
 • Ylä-Outinen Mia, Raussila
 • Raitanen Seppo, Tuohikotti
 • Ruokonen Annikki, Iitti
 • Tompuri Kaisa, Myllykoski

Kymen Seudun Osuuskaupan johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on viedä strategia käytäntöön. Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- tai asiantuntemusalueestaan.

Johtoryhmän jäsenet

 • Harri Miettinen, toimitusjohtaja
 • Jukka Virenius, talousjohtaja
 • Ari Hyytiä, kaupallinen johtaja
 • Mikko Virtanen, MaRa-toimialajohtaja
 • Sanna Mäenpää, henkilöstöpäällikkö