KSO:n hallinto ja johto

Kymen Seudun Osuuskauppa tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Kymen Seudun Osuuskaupan hallinto ja johto

Kymen Seudun Osuuskauppa tarjoaa asiakasomistajilleen laadukkaiden palvelujen ja hyvien etujen ohella mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon.

Kymen Seudun Osuuskauppa on osa valtakunnallista S-ryhmää, mutta silti täysin itsenäinen yritys. Kymen Seudun Osuuskaupan omistavat asiakasomistajat – kukin yhtä suurella osuudella. Kaikki päätökset toiminnan kehittämisestä ja linjauksista tehdään omalla alueella ja omassa maakunnassa, sen ihmisten etua ajaen.

Kaikkien Kymen Seudun Osuuskaupan toimielinten jäsenten tulee noudattaa lain ja sääntöjen määräyksiä käyttäessään heille uskottua päätösvaltaa.

Tutustu: Corporate Governance Statement ja Yhteisösäännöt.

Kymen Seudun Osuuskaupan hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja neljä hallintoneuvoston valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee jäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan toimitusjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on edistää ja hoitaa osuuskaupan etua ja asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa myös liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallitus mm. päättää osuuskaupan toimintastrategiat, merkittävät investoinnit ja huolehtii, että osuuskaupan laskentatoimi, varainhoito ja sisäinen tarkkailu on asianmukaisesti hoidettu. Hallituksen puheenjohtajana toimii Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Hallituksen jäsenet

 • Harri Miettinen, toimitusjohtaja (pj)
 • Marita Kankaanranta, liiketalouden lehtori
 • Matti Nikkola, johtaja
 • Sirpa Kantola-Pakkanen, yhteyspäällikkö
 • Veikko Niemi, kasvatus- ja opetusjohtaja

Kymen Seudun Osuuskaupan hallintoneuvosto

Kymen Seudun Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 19 on edustajiston valitsemia. Muut kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvoston toimikausi on kolme vuotta ja kunakin vuonna kolmannes jäsenistä on erovuorossa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa osuuskaupan strategian, valitsee osuuskaupan hallituksen ja toimitusjohtajan sekä päättää osuuskaupan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta.

Hallintoneuvoston jäsenet

 • Astola Matti, Miehikkälä
 • Arpiainen Tanja, Hamina
 • Gärdström Keijo, Kouvola
 • Hasu Juhani, Keltakangas
 • Hirvonen Petri, Kotka
 • Hurtta Pia, Kotka
 • Lassila Mikko, Kouvola (puheenjohtaja)
 • Lavonen Esko, Kouvola
 • Lehtola Leila, Kouvola
 • Lonka Marko, Kouvola (henkilöstön edustaja)
 • Lonka Merja, Haapa-Kimola
 • Niemi Katri, Elimäki
 • Nygren Anna, Kotka
 • Melkko Sari, Kouvola
 • Punakivi Jari, Inkeroinen
 • Rantala Jari, Siltakylä
 • Seppälä Kirsi, Utti
 • Suikkanen Jaana, Hamina
 • Taipale Tanja, Kotka (henkilöstön edustaja)
 • Vainio Vesa, Kouvola
 • Vehmassalmi Riitta, Kotka

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii agronomi Mikko Lassila ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajana henkilöstöpäällikkö Riitta Vehmassalmi.

Kymen Seudun Osuuskaupan edustajisto

Kymen Seudun Osuuskaupan omistajien eli jäsenten ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajisto, johon kuuluu 50 jäsentä. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan asiakasomistajien keskuudessa toimeenpantavilla vaaleilla. Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaan varsinaiseen kokoukseensa keväällä ja syksyllä hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsumana hallintoneuvoston toimeksiannosta.

Edustajiston tehtäviin kuuluvat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä sääntömuutoksista päättäminen.

Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Nykyisen edustajiston toimikausi on 2017-2021.

Edustajiston jäsenet

Jäsenalue 1 (Hamina, Miehikkälä, Virolahti)
Heinonen Jari, Muurikkala
Joffel Nina, Hamina
Peltonen Nina, Hamina
Reinikka Jari, Hamina
Suomalainen Teija, Neuvoton

Jäsenalue 2 (Kotka, Pyhtää)
Alenius Anja, Kotka
Arvila Tuija, Pyhtää
Griinari Leena, Kotka
Koski Matti, Kotka
Lehtinen Riku, Kotka
Metsola Anne, Heinlahti
Montonen Tiina, Kotka
Nuorivuori Satu, Kotka
Partanen Veijo, Kotka
Piipponen-Pekkola Seija, Kotka
Pohju Erja, Kotka
Päärnilä Leena, Kotka
Renlund Tarja, Kotka
Suokas Matti, Kotka
Taavitsainen Ninni, Kotka
Virtanen Sami, Kotka

Jäsenalue 3 (Kouvola kaupunkialue)
Frimodig Marko, Kouvola
Heinola Pauli, Kouvola
Inkilä Leena, Kuusankoski
Kaskiaho Keijo, Kouvola
Korpivaara Pekka, Kouvola
Kossila Päivi, Kouvola
Kuisma Risto, Kuusankoski
Matintalo Eero, Kouvola
Nyberg Jukka, Kuusankoski
Nykänen Marjatta, Kouvola
Paloranta Pertti, Kouvola
Raunio Milla, Voikkaa
Soininen Kari, Kouvola

Jäsenalue 4 (Kouvola maaseutualue, Iitti)
Bergheim-Mårtens Annette, Elimäki
Hongisto Visa, Valkeala
Immonen Olli, Enäjärvi
Kivistö Eero, Elimäki
Leinonen Kari, Anjala
Lonka Mirja, Sippola
Mikkola Taina, Mankala
Mynttinen Timo, Myllykoski
Naukkarinen Jukka, Ummeljoki
Pyötsiä Johanna, Utti
Raitanen Seppo, Tuohikotti
Tompuri Kaisa, Myllykoski
Tuomainen Janne, Kausala

 

Kymen Seudun Osuuskaupan johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on viedä strategia käytäntöön. Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- tai asiantuntemusalueestaan.

Johtoryhmän jäsenet

 • Harri Miettinen, toimitusjohtaja
 • Jukka Virenius, talousjohtaja
 • Ari Hyytiä, kaupallinen johtaja
 • Mikko Virtanen, MaRa-toimialajohtaja
 • Sanna Mäenpää, henkilöstöpäällikkö