Historia


110 vuotta osuuskauppatoimintaa

Kymenlaaksolainen osuuskauppatoiminta on tullut monivaiheisen matkan 1900-luvun alusta nykypäivään. Maakunnan ensimmäiset osuuskaupat perustettiin Metsäkylään ja Myllykoskelle vuonna 1903.

Osuuskauppa Ympyrä sai alkunsa Haminassa vuonna 1914. Osuuskauppa Ympäristö puolestaan syntyi 1921. Seuraavat vuosikymmenet olivat molemmille osuuskaupoille kasvun aikaa. Kauppatoiminta laajeni ja toimialoja tuli lisää huoltamoiden, ravintoloiden ja hotellien myötä.

Samanaikaisesti useat pienemmät osuuskaupat liittyivät suurempiin naapureihinsa. Suuri rakenneuudistus toteutettiin 1980-luvun alkupuolella, jolloin Ympyrään liittyi mm. Kotkassa toiminut Osuusliike Liitto ja Ympäristöön Liikkalan Osuuskauppa.

Vuoden 2013 alussa kääntyi jälleen yksi historian lehti, kun Ympäristö ja Ympyrä yhdistyivät Kymen Seudun Osuuskaupaksi. Uusi maakunnallinen osuuskauppa merkitsee meille asiakasomistajille parempia palveluja ja etuja, tulevaisuutta turvaten.