Vastuullisuus


Vastuullista toimintaa asiakkaiden, maakunnan ja ympäristön hyväksi

Kymen Seudun Osuuskaupan toiminnassa korostuvat vastuu toimialueen taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, ympäristöarvot sekä kestävän kehityksen periaatteet. Vastuullisuus on arjen tekoja asiakkaiden, henkilökunnan, oman toimialueen ja ympäristön hyväksi. Vastuullisuus on siis osa osuuskaupan päivittäistä toimintaa laajalla skaalalla. Myös asiakkaat odottavat Kymen Seudun Osuuskaupalta ja S-ryhmältä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioon ottavaa, vastuullista toimintaa. Haluammekin varmistaa, että kaikki asiakasomistajille tuotetut palvelut ovat turvallisia ja terveellisiä käyttää ja että ne ovat eettisesti valmistettuja.

Kymen Seudun Osuuskauppa on kymenlaaksolaisten kotitalouksien omistama ja läheltä johdettu yritys, joka omalla toiminnallaan pyrkii vahvistamaan oman alueensa elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Tämä toiminta-ajatukseenkin kirjattu pyrkimys kertoo siitä, mihin toiminnan tuloksena syntyviä varoja käytetään ja minkälaisella arvopohjalla toimitaan.

Taloudellinen tulos omalle alueelle

Osuuskaupan hyvästä kannattavuudesta hyötyvät asiakasomistajat ja koko seutukunta investointien ja työllistämisen sekä merkittävien verotulojen muodossa. Kymen Seudun Osuuskaupan toiminnan tulos jaetaan jäsenille eli asiakasomistajille sekä ohjataan palvelujen parantamiseen ja seutukunnan monimuotoisen toiminnan tukemiseen.

Investoinneille on aina selkeä asiakasomistajia palveleva peruste. Niillä halutaan taata asiakasomistajille kattavat ja ajanmukaiset lähipalvelut, jotka helpottavat heidän arkeaan. Toimipaikkaverkostoa uudistetaan säännöllisesti sellaisin teknisin ratkaisuin, että voidaan toimia tämän päivän ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimusten mukaisesti. Investoinnit toteutetaan aina mahdollisimman suurelta osin oman alueen palveluja hyödyntäen.

Kymen Seudun Osuuskauppa monessa mukana

Kymen Seudun Osuuskauppa tukee merkittävästi oman alueensa nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluyhteisöjen toimintaa. Yhteistyön edut annamme eteenpäin asiakasomistajillemme, jotka saavat S-Etukortilla esimerkiksi alennusta tilaisuuksien ja tapahtumien pääsylippujen hinnoista.

Kymen Seudun Osuuskauppa on poliittisesti neutraali ja kohtelee kaikkia puolueita tasapuolisesti. Puolueiden sallitaan järjestävän vaalitilaisuuksia ja kampanjointia yksiköiden yhteydessä luvanvaraisesti.

Maakunnan suurin kaupan ja palvelualan työllistäjä

Kymen Seudun Osuuskauppa työllistää suoraan lähes 1700 kaupan ja palvelualan ammattilaista. Työllistämme vuosittain myös satoja kausityöntekijöitä ja tarjoamme nuorille opinnoissa vaadittavia harjoittelupaikkoja. Toimipaikoissamme sadat koululaiset pääsevät vuosittain tutustumaan työelämään TET-harjoittelun puitteissa. Myös rakennushankkeiden ja investointien välillinen työllistävä vaikutus on alueellisesti merkittävä.