KSO:n investoinnit tähtäävät koko maakunnan kehittymiseen


Vahva investointitahti näkyy erityisesti matkailun kehittämisenä.

18.2.2022

Osuuskaupan investoinnit säilyivät viime vuonna korkealla tasolla, ollen 25,6 miljoonaa euroa. Asiakasomistajia palkittiin 21,9 miljoonalla eurolla. Päivittäistavaran verkkokauppa kasvoi 39 %.

 

Vähittäiskauppa kasvoi, mutta koronapandemia rajoitti matkailu- ja ravitsemiskaupan kehitystä

Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) konsernin verollinen myynti vuonna 2021 oli 544,4 milj. euroa. Myynti väheni edellisvuodesta 9,5 milj. euroa, mutta vertailukelpoinen myynti kasvoi 32,3 milj. euroa.

Myynnin laskun taustalla olivat autokaupan rakennejärjestelyt, kun KSO ja Osuuskauppa Hämeenmaa sopivat autokaupan liiketoimintojen yhdistymisestä. Uusi yhtiö palvelee asiakkaita Nelipyörä Oy:n nimellä ja se aloitti toimintansa 1.1.2021. Nelipyörä Oy:n ensimmäisen toimintavuoden liikevaihto oli 132,9 miljoonaa euroa.

Myynti kasvoi vähittäiskaupassa 1,5 %. Päivittäistavaran verkkokaupan myynti kasvoi edelleen voimakkaasti, ollen 39 %.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynti kasvoi 21 %, jonka taustalla oli sekä matkailun lisääntyminen maakunnan alueella että polttonesteiden hintojen kohoaminen loppuvuodesta 2021.

Kotimaanmatkailun vilkas matkailukesä kasvatti matkailu- ja ravitsemiskaupan myyntiä 13 %. Suotuisat säät ja koronarajoituksien keventyminen kesällä näkyi myös Tykkimäen huvi- ja vesipuiston myynnissä, joka kasvoi 74 %.

Konsernin liikevaihto oli 445,7 milj. euroa (ed. v. 454 milj. euroa) ja operatiivinen tulos oli 16,6 milj. euroa (ed. v. 13,1 milj. euroa).

KSO:n sitoutunut henkilöstö palkittiin erillispalkitsemisella

KSO:n henkilöstö oli myös toisena koronavuonna avainasemassa turvaamassa maakunnan ruokahuoltoa ja muiden välttämättömyystavaroiden jakelua. Suuremmilta lomautuksilta vältyttiin, kun henkilöstö pystyttiin edellisen vuoden tapaan työllistämään yli toimialarajojen. Kiitoksena etulinjassa työskentelystä sekä joustavuudesta korona-aikana, KSO palkitsi henkilöstöään ylimääräisellä 500 euron palkkiolla.

– Henkilökuntamme on työskennellyt lähes kahden vuoden ajan uudenlaisen kuormituksen alla ja vastannut tuhansista asiakaskohtaamisista päivittäin sekä venynyt koronavuosina hyviin suorituksiin, josta halusimme kiittää heitä erillispalkitsemisella, kertoo KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Kymen Seudun Osuuskaupan henkilöstömäärä vuonna 2021 oli keskimäärin 1 431 henkilöä.

Asiakasomistajia palkittiin yli 20 miljoonalla eurolla

Kymen Seudun Osuuskaupan omistajia oli vuoden 2021 päättyessä 86 625 (ed. v. 86 372), joka on 79,7 % maakunnan talouksista.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta yhteensä 15,3 milj. euroa sekä ylijäämän palautusta 6,2 milj. euroa. Yhteensä asiakasomistajia palkittiin viime vuoden aikana 21,9 miljoonalla eurolla. KSO:n hallitus esittää edustajiston kevätkokoukselle päätettäväksi, että ylijäämänpalautusta maksettaisiin 2,5 % asiakasomistajien vuoden 2021 ostoista, eli noin 8,1 milj. euroa.

– Sitoutuneet asiakasomistajat sekä osuuskaupan tehokas ja tuloksellinen toiminta mahdollistavat lisäpalkitsemisen ylijäämänpalautuksen muodossa, toteaa Harri Miettinen.

Digitaalisten asiakasomistajapalveluiden suosio on jatkanut kasvuaan. KSO:n jäsenistä lähes 53 000 käyttää S-mobiilia taloutensa ostosten seurantaan sekä peruspankkipalveluiden hoitamiseen. Määrä on kasvanut viimeisen vuoden aikana yli 10 000 käyttäjällä.

Tehdyt investoinnit jakautuivat ympäri maakuntaa

Kymen Seudun Osuuskauppa investoi vuonna 2021 25,6 milj. euroa. Market-toimialalla suurimpina yksittäisinä investointeina olivat S-market Jokelan sekä S-market Karhulan perusparannukset ja konseptiuudistukset. Sale-ketjun konseptiuudistukset käynnistyivät alkuvuodesta ja vuoden 2022 lopussa on uusittu kaikki Kymenlaakson alueella toimivat Sale-myymälät.

Autoilevien asiakkaiden palveluita laajennettiin uusilla ABC Carwash -yksiköillä S-market Karhulan ja S-market Tornionmäen yhteyteen. Sähköautoilijoiden palvelut täydentyivät ABC-latausverkoston rakentamisen myötä, joka aloitettiin loppuvuodesta.

Keväällä 2021 KSO hankki omistukseensa Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n koko osakekannan, jonka myötä tehtiin päätös Tykkimäki Resort -hankkeen käynnistymisestä.

– Viimeisen viiden vuoden aikana olemme investoineet merkittävästi maakunnan matkailun kehittämiseen. Näkyvimmät uudistukset ovat olleet Kotkan ja Kouvolan Sokos Hotellit. Nyt keskitymme vahvistamaan Tykkimäen alueen roolia koko Kymenlaakson matkailun kärkihankkeena, kertoo Harri Miettinen.

Odotukset vuodelle 2022

Kotimaanmatkailun odotetaan jatkuvan vahvana myös tulevana kesänä, jonka myötä KSO:lla valmistaudutaan kotimaanmatkailun uusimman helmen, Tykkimäki Resortin avautumiseen.

Kymen Seudun Osuuskaupan investointiohjelma toimipaikkojen kehittämisessä jatkuu edelleen vahvana. Vuoden 2022 aikana jatketaan mm. S-market -verkoston uudistamista, kun vuorossa ovat Kouvolassa sijaitsevat S-market Jaala sekä S-market Inkeroinen. Myös Sale-ketjun konseptiuudistukset jatkuvat suunnitellun mukaisesti. ABC-ketjussa uudistetaan ABC Tuohikotin liikennemyymälä sekä laajennetaan sähköautojen latausverkostoa.

Tulevana kesänä KSO palkkaa yli 700 kesätyöntekijää, jotka työllistyvät monipuolisesti kaupan alan sekä matkailu- ja ravitsemisalan työtehtäviin.

KSO-konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja tuloksen odotetaan säilyvän edellisten vuosien tasolla.