Poikkeusvuosi ei keskeyttänyt Kymen Seudun Osuuskaupan investointeja – panostukset maakuntaan yli 24 miljoonaa euroa


19.2.2021

Kymen Seudun Osuuskaupan myynti säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Osuuskaupan investoinnit olivat 24,3 milj. euroa. Asiakasomistajia palkittiin viime vuoden aikana 22,5 miljoonalla eurolla.

 

Vähittäiskauppa kasvoi, mutta koronapandemia kolhi matkailu- ja ravitsemiskauppaa

Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) konsernin verollinen myynti vuonna 2020 oli 553,9 milj. euroa. Myynti väheni edellisvuodesta 0,3 % eli 1,9 milj. euroa. Myynti kasvoi vähittäiskaupassa, jonka kasvua tukivat erityisesti koulujen ja työpaikkojen siirtyminen osittain etätyöskentelyyn. Ruoan verkkokauppa kasvoi voimakkaasti ja sen osuus oli päivittäistavarakaupan myynnistä 1,2 %. Koronapandemia kolhi voimakkaimmin matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä Tykkimäen huvipuiston liiketoimintaa. Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti laski 32 % ja Tykkimäen myynti laski 39 %. Myynnin laskun taustalla olivat toimialaan kohdistuneet rajoitukset sekä suositukset.

Myös liikennemyymälä- ja polttonestekaupalla sekä erikoistavarakaupalla myynti kävi edellisvuotta heikommin. Vähentynyt liikkuminen ja kotona vietetyn ajan kasvaminen heijastui liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myyntiin, joka laski 9 %. Erikoistavarakaupan myynti puolestaan laski 12 %. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus vähensi autokauppaa etenkin keväällä. Uusien autojen myynti taantui hienoisesti, jota kuitenkin tasapainotti hyvin käynyt vaihtoautokauppa. Autokaupan myynti laski 5 %.

Konsernin liikevaihto oli 454,0 milj. euroa (ed. v. 455,5 milj. euroa) ja operatiivinen tulos oli 13,1 milj. euroa (ed. v. 15,6 milj. euroa).

Henkilöstö työllistyi yli toimialarajojen

Poikkeuksellisena vuonna KSO:n henkilöstö oli avainasemassa turvaamassa maakunnan ruokahuoltoa ja muiden välttämättömyystavaroiden jakelua. Suuremmilta lomautuksilta vältyttiin, kun hotellien ja ravintoloiden, liikennemyymälöiden sekä erikoistavarakaupan 250 työntekijää siirtyivät työskentelemään kaupan alan tehtäviin. Kymen Seudun Osuuskaupan henkilöstömäärä vuonna 2020 oli keskimäärin 1 489 henkilöä.

– Monitoimialaisena yrityksenä pystymme tarjoamaan vaihtoehtoisia työllistymismuotoja kaupan- ja palvelualan ammattilaisille, joka korostui tässä tilanteessa, summaa toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Jo neljä viidestä kymenlaaksolaisesta kotitaloudesta on asiakasomistaja – jäsenmäärä nousi lähes 400 jäsenellä

Kymen Seudun Osuuskaupan omistajia oli vuoden 2020 päättyessä 86 372 (ed.v. 86 004), joka on 79,5 % maakunnan talouksista. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta ja maksutapaetua yhteensä 14,9 milj. euroa sekä ylijäämän palautusta 7,6 milj. euroa. Yhteensä asiakasomistajia palkittiin viime vuoden aikana 22,5 miljoonalla eurolla. Hallitus esittää, että ylijäämänpalautusta maksettaisiin 2 % asiakasomistajien vuoden 2020 ostoista eli noin 6,2 milj. euroa.

KSO investoi toimialueen elinkelpoisuuteen 24,3 miljoonaa euroa

Kymen Seudun Osuuskauppa käytti palveluverkostonsa kehittämiseen vuonna 2020 24,3 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä investointina oli vuoden 2019 lopussa käynnistynyt Original Sokos Hotel Vaakunan kokonaisvaltainen uudistus. Hanke valmistuu alkuvuodesta 2021. Vähittäiskaupan toimialalla tehdyt investoinnit kohdistuivat Kausalan uuteen S-market -kiinteistöön, Amiraalin sekä Kotkan autotalon laajennusinvestointiin, laajamittaisen peruskorjauksen läpikäyneeseen ABC Valkealaan ja S-market Lehtomäkeen sekä Prismojen ja S-markettien konseptipäivityksiin. Uusi polttonesteiden jakelupiste rakennettiin Kuusankoskelle sekä Virojoen piste uudistettiin. Energiainvestointeja jatkettiin asentamalla aurinkovoimaloita toimipaikkojen katoille. Uusiutuvalla energialla on merkittävä rooli S-ryhmän ilmastotyössä ja KSO tukee sitä omilla toimenpiteillään.

Autokauppaa Kymenlaaksossa jatketaan entistä vahvempana

Autokauppaa Kymenlaaksossa jatketaan entistä vahvempana, kun KSO ja Osuuskauppa Hämeenmaa sopivat autokaupan liiketoimintojen yhdistymisestä. Uusi yhtiö palvelee asiakkaita Nelipyörä Oy:n nimellä ja se aloitti toimintansa 1.1.2021. Nelipyörä Oy:llä on 7 toimipaikkaa, jotka sijoittuvat Kymenlaakson lisäksi Päijät-Hämeen sekä Uudenmaan alueille.

Odotukset vuodelle 2021

Vuoden 2020 aikana levinnyt koronapandemia aiheuttaa epävarmuutta toimintaympäristössä myös vuonna 2021. Käynnistyneiden rokotuksien kattavuus sekä viranomaisten asettamat rajoitukset ja suositukset vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen ja siten liiketoiminnan menestymiseen.

Kymen Seudun Osuuskaupan investointiohjelma toimipaikkojen kehittämisessä jatkuu edelleen vahvana. Vuoden 2021 aikana jatketaan mm. S-market -verkoston uudistamista ja vuorossa ovat S-market Jokela Kouvolassa sekä S-market Karhula Kotkassa. Molemmat yksiköt peruskorjataan uusimman konseptin mukaisiksi. Lisäksi sähköautojen latausverkostoa tullaan laajentamaan.

– KSO:n tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia. Tätä tehtävää toteutamme toimipaikkojen kehittämisellä ja niihin investoimalla sekä päivittäisellä toiminnan laadun ja tehokkuuden parantamisella, toteaa toimitusjohtaja Harri Miettinen.

 

KSO-konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja tuloksen odotetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla.