Hintojen lasku pienensi odotetusti S-ryhmän euromääräistä myyntiä alkuvuonna


23.4.2015

Hinnan alennusten, Suomen heikon taloustilanteen sekä eri toimialojen yleisen kehityksen mukaisesti S-ryhmän myynti laski tammi–maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna. 2 468 miljoonan euron myynti oli vertailukelpoisilla luvuilla mitattuna 4,7 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 vastaavana aikana.

S-ryhmän suurimmalla toimialalla, päivittäistavarakaupassa, myynti oli tammi–maaliskuussa 1 608 miljoonaa euroa. Se laski 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen, vaikka alkuvuoden hintojen alentaminen onkin näkynyt positiivisesti marketeissa.

– Tammikuussa aloitetun hintojen halpuuttamisen jälkeen asiakasmäärät ja myyntivolyymit ovat kehittyneet erinomaisesti, jopa paremmin kuin osasimme itsekään odottaa. On kuitenkin selvää, että halvemmilla hinnoilla myyntiä kertyy lyhyellä tähtäimellä vähemmän, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo.

Vähiten suhteellista myyntiään menetti S-ryhmän hotelli- ja ravintolatoimiala, jonka myynti pysyi lähes viime vuoden tasolla. 229 miljoonan euron myynnissä oli laskua yhden prosentin verran ja vertailukelpoisesti 0,1 prosenttia. Hotellien osalta myynti kasvoi 1,1 prosenttia.

ABC-ketjun kokonaismyyntiä veti alaspäin selvästi viime vuotta alemmat polttonesteiden markkinahinnat. Myynnin laskua lievensi ravintolakauppaan tehdyt laatupanostukset, jotka kasvattivat ravintoloiden myyntiä alkuvuonna kolme prosenttia. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ABC-ketjun myynti oli 345 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 13,5 prosenttia viime vuoteen.

Käyttötavarakaupan alkuvuosi on toimialan yleistä kehitystä mukaellen sujunut laskevien myyntien merkeissä. Kokonaisuutena S-ryhmän käyttötavarakaupan myynti laski 8,0 prosenttia ja oli 265 miljoonaa euroa. Sokos-tavarataloissa ja erikoisliikekaupassa myynnin lasku oli 9,5 prosenttia. Toimialoittain tarkasteltuna S-ryhmän kaikkien ketjujen kauneuden ja pukeutumisen kauppa kasvatti kolmen ensimmäisen kuukauden aikana myyntiään. Pukeutumisen kauppa virkistyi noin 7,4 prosenttia. Eniten myyntiä menettivät rautakaupan ketjut, Kodin Terra ja S-Rauta, joiden myynti laski edellisvuodesta 15,7 prosenttia.

Auto- ja autotarvikekauppaa harjoitetaan osassa S-ryhmän osuuskaupoista. Autokauppojen kolmen ensimmäisen kuukauden myynti kasvoi 3,4 prosenttia noin 82,5 miljoonaan euroon.

– Vuosi jatkuu myös tästä eteenpäin strategisten valintojemme mukaisella linjalla. Toteutamme osuustoiminnan perusajatusta jatkamalla suunnitellusti muun muassa hintojen halpuuttamista ja valikoimien kehittämistä. Toimintaa edelleen tehostamalla voimme tehdä samaan aikaan myös tuloksellista liiketoimintaa, kuten alkuvuonnakin on tapahtunut, pääjohtaja Taavi Heikkilä painottaa.