Oppilaitosyhteistyö KSO:lla


Kymen Seudun Osuuskauppa tekee aktiivisesti yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ympäri Kymenlaaksoa.

KSO tarjoaa jatkuvasti mm. harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita eri alojen opiskelijoille. Haluamme myös tarjota peruskouluikäisille mahdollisuuden tutustua toimialoihimme muun muassa TET-harjoitteluiden muodossa. Lisäksi osallistumme mielellämme erilaisiin kehitystyöprojekteihin ja opiskelijatapahtumiin ympäri Kymenlaaksoa. KSO:lla on myös usein tarjolla erilaisia osa-aikaisia työtehtäviä eri toimialoillamme, jotka sopivat loistavasti opiskelijoille.

Peruskoulut

KSO haluaa olla mukana tarjoamassa Kymenlaakson nuorille jo varhaisessa vaiheessa positiivisia ja opettavaisia kokemuksia työelämästä. Nuoret pääsevät tutustumaan tarjoamiimme tehtäviin muun muassa TET-harjoitteluiden ja mahdollisuuksien mukaan kesäisin järjestettävien palkallisten Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluiden avulla.

Ammatilliset oppilaitokset

Yhteistyö Kymenlaakson ammatillisten oppilaitosten kanssa on KSO:lle tärkeää ja tarjoamme ammattiin opiskeleville työssäoppimispaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Opintoja on siis mahdollista suorittaa erilaisten koulutus -ja oppisopimuksien avulla.

Korkeakoulut

Teemme toimialueemme korkeakoulujen kanssa yhteistyötä työharjoittelujen, opinnäytetöiden ja erilaisten kehitystyöprojektien merkeissä. Korkeakouluissa opiskelevien on mahdollista suorittaa työharjoitteluita toimipaikoissamme, ja myös KSO:n konttori tarjoaa monia mahdollisuuksia työharjoitteluiden suorittamiseen. Työharjoittelun ohessa saattaa löytyä myös sopiva opinnäytetyöaihe, mutta KSO:lta on mahdollista löytää aihe opinnäytetyölle myös ilman harjoittelua.