Kymen Seudun Osuuskaupalla hyvä vuosi – omistajille luvassa runsaat palautukset


9.2.2017

Kymen Seudun Osuuskaupan toimintavuosi sujui odotuksia paremmin. Myynti kasvoi hienoisesti, tulostaso säilyi hyvänä ja asiakasomistajien määrä lisääntyi edelleen. Omistajille on vielä keväällä luvassa ennätykselliset ylijäämänpalautukset.

Myynti kääntyi kasvuun

KSO:n myynti vuonna 2016 oli 517,6 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 0,4 %. Yleinen taloustilanteen kohentuminen ja kuluttajaluottamuksen vahvistuminen näkyivät myynnissä erityisesti loppuvuonna, vaikkakin Kymenlaaksossa valtakunnan vauhdista mm. väestön vähenemisen vuoksi hieman jäätiin. Myynnin kertymiseen luonnollisesti vaikutti tuotteiden hintataso, joka varsinkin ruuassa ja polttonesteissä oli edellistä vuotta alhaisempi. Päivittäistavarakauppa kokonaisuutena ja erityisesti Prismoissa kehittyi hyvin ja ravintoloiden osalta selkeään kasvuun ylsivät ns. nopean syömisen yksiköt.

-Halpuuttaminen on kovasti lisännyt asiakasmääriämme, alentuneet hinnat on kyllä huomattu ja otettu myönteisesti vastaan, toteaa toimitusjohtaja Jouko Vehmas.

Asiakasomistajia jo lähes 85.000

Eräs vuoden 2016 ilonaiheista oli omistajien määrän edelleen jatkunut kasvu. Jäsenmäärä joulukuun lopussa oli 84.832, jossa lisäystä vuoden takaiseen 1.791. Maakunnan talouksista mukana on jo yli 80 %. Kymen Seudun Osuuskauppa on asettanut tavoitteekseen olla parhaiten palkitsevien osuuskauppojen joukossa, ja hyvin tämäkin pyrkimys viime vuonna toteutui kokonaissumman ollessa 19,4 milj. euroa. KSO:n omistajille palautus oli keskimäärin 231 euroa, kun vastaava luku valtakunnallisesti oli 174 euroa.

-Prosenteissa palkitsemisen keskiarvo oli 4,7 %. Jos vielä maksoi S-Pankin kortilla, jokaisesta ostoksesta palautui yli viisi prosenttia.

Ylijäämää palautetaan ennätyksellisesti

Huomattavista hintapanostuksista huolimatta ja kustannussäästöjen sekä tehostamisen ansiosta KSO:n tulos säilyi hyvällä tasolla. Konsernin operatiivinen tulos ennen veroja oli 13,8 milj. euroa (ed. v. 14,4 milj. euroa) ja vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste pysyi varsin korkeana ollen 86 %. Vuoden 2016 tuloksesta osuuskaupan hallitus esittää hallintoneuvostolle ja edustajistolle päätettäväksi, että ylijäämänpalautusta maksettaisiin peräti 1,5 % asiakasomistajien viime vuoden ostoista. Palautettavaksi esitetty määrä on jokseenkin 5 milj. euroa.

-Näin toteutetaan toiminnan tarkoitusta. Kun tulos ja rahoitustilanne sen mahdollistavat, asiakasomistajille palautetaan entistäkin enemmän.

Investointeihin yli 10 miljoonaa

Tulevaisuutta varmistaviin investointeihin KSO käytti vuonna 2016 10,4 milj. euroa. Tekemisissä painottuivat eritasoiset yksiköiden uudistamiset, joita toteutettiin kaikilla toimialoilla ja koko toimialueella. Merkittävimpänä hankkeena käynnistyi Haminan S-Ostoskeskuksen täydellinen saneeraus.

Varovaisen toiveikkaana tulevaan

Alkaneena vuonna Kymen Seudun Osuuskauppa uskoo myynnin maltilliseen kehittymiseen ja tavoittelee markkinaa nopeampaa kasvua. Investointeihin käytetty eurosumma tulee olemaan edellisvuotista suurempi. Ohjelmassa on Haminan lisäksi S-market-uudistuksia, mm. Karhuvuoressa, Valkealassa ja Kuusankoskella. Uusi SALE-yksikkö rakentuu Pyhtään Siltakylään ja ABC-uudistukset toteutetaan Haminassa ja Valkealassa.

-KSO kulkee paljolti Kymenlaakson toimeliaisuuden ja elinvoiman tahdissa. Nyt näyttää tältä osin valoisammalta kuin pitkään aikaan.