Kymen Seudun Osuuskauppa on yhä yksi Suomen innostavimmista työpaikoista


Innostavimmat työpaikat -tunnustus viestii, että KSO:n henkilöstön omistautuneisuus ja innostuneisuus työtään kohtaan on Suomen huippuluokkaa. Henkilöstön hyvinvoinnin eteen tehdään pitkäjänteistä työtä.

23.1.2023

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustukset myönnetään organisaatioille, jotka ovat saaneet poikkeuksellisen hyvät tulokset Eezy Flow’n työntekijäkokemusta mittaavassa henkilöstötutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitetään keskeisiä työntekijäkokemuksen, organisaation toimivuuden ja kulttuurin elementtejä niin yksilön, työyksikön kuin koko organisaation tasolla. Tuloksissa näkyvät henkilöstön omistautuneisuuden ja innostuksen taso sekä niihin vaikuttavat tekijät.

Tutkimukseen osallistuu joka vuosi satoja suomalaisia organisaatiota ja niiden miltei 200 000 työntekijää.
– KSO:n koko henkilöstöllä on vuosittain mahdollisuus kertoa näkemyksensä tutkimuksessa, ja kyselyn vastausprosentti oli tänäkin vuonna huomattavan korkea, lähes 90 %. Tutkimustulokset antavatkin luotettavan kuvan henkilöstömme kokemuksista, kertoo KSO:n henkilöstöpäällikkö Sanna Mäenpää ilahtuneena.

Keskimääräistä paremmalle tasolle KSO:n henkilöstö arvioi etenkin organisaation päätöksenteon tehokkuuden ja yksiköiden välisen yhteistyön sujuvuuden. Palautetta saadaan riittävästi ja työn tekemiseen tarvittava tieto on käytettävissä. Ylipäänsä työn tulevaisuus nähdään tutkimuksen perusteella tyypillistä valoisampana.

– Palkitsemisen oikeudenmukaisuus ja ammatillisen kehittymisen tukeminen ovat yhä organisaatiomme vahvuuksia. KSO:lla työntekijällä on monipuoliset mahdollisuudet kehittyä ja edetä oman halukkuuden ja kykyjen mukaisiin tehtäviin, mikä lisää merkittävästi työhön sitoutumista. Edelliseen kyselyyn verrattuna on koettu, että työnantaja panostaa entistä enemmän henkilöstön hyvinvointiin, Mäenpää jatkaa.

KSO:lla työskentelee yli 1400 ammattilaista erilaisissa tehtävissä, marketkaupasta matkailu- ja ravintola-alan työtehtäviin. Rekrytoimme jatkuvasti uutta henkilöstöä liiketoimintoihimme Kymenlaakson alueella. Tutustu avoimiin työpaikkoihin ja hae mukaan innostavaan joukkoomme!