Kymen Seudun Osuuskauppa rekisteröityi Elintarvikeketjun hyvien kauppatapojen rekisteriin


10.7.2014

Kymen Seudun Osuuskauppa on rekisteröitynyt EU:n Elintarvikeketjun hyvien kauppatapojen rekisteriin.

Elintarvikeketjun hyvien kauppatapojen periaatteissa on kyse EU:n laajuisesta, elintarvikeketjun osapuolten yhteisestä, vapaaehtoisuuteen perustuvasta aloitteesta. Aloitteen tavoitteena on edistää hyviä kauppatapoja ja sopimusvapautta sekä säilyttää eurooppalaisen elintarvikeketjun kilpailukyky.

­”Osuuskauppamme on toiminut hyvien kauppatapojen mukaisesti, joten rekisteröityminen periaatteiden noudattamiseen oli meille luontevaa”, Kymen Seudun Osuuskaupan päivittäis- ja erikoistavarakaupan kaupallinen johtaja Ari Hyytiä toteaa.

Ennen virallista rekisteröitymistä osuuskauppa on arvioinut omia toimintatapojaan.

”Tavoitteenamme on ollut löytää mahdollisia kehityskohteita ja samalla varmistua siitä, että toimintamme ja sopimuskäytäntömme ovat kaikilta osin linjassa hyvien kauppatapojen kanssa”, Ari Hyytiä jatkaa.  

Hyvän kauppatavan periaatteiden mukaan elintarvikeketjun toimijoiden on huomioitava kuluttajan intressit, kunnioitettava sopimusvapautta ja noudatettava liikesuhteessa hyvää käytäntöä. Periaatteiden mukaan esimerkiksi sopimukset on tehtävä kirjallisena, niitä ei saa muuttaa yksipuolisesti ja osapuolten on kannettava kohtuullinen yritysriski.

”Haluamme olla hyvä ja luotettava yhteistyökumppani paikallisille tavarantoimittajillemme nyt ja tulevaisuudessa. Toivotaan, että nämä elintarvikeketjun yhteiset pelisäännöt osaltaan edistävät koko suomalaisen ruokaketjun hyviä kauppatapoja ja parantavat samalla alan kilpailukykyisyyttä”, Ari Hyytiä summaa.

 

Lisätietoja:

Kymen Seudun Osuuskaupan päivittäis- ja erikoistavarakaupan kaupallinen johtaja Ari Hyytiä, puhelin: 010 762 4013, sähköposti: ari.hyytia@sok.fi

Tarkempia tietoja aloitteesta:

http://patarumpu.fi/2014/05/09/sok-hyvien-kauppatapojen-rekisteriin-mita-se-tarkoittaa/

www.supplychaininitiative.eu