Matkailu ja ravitsemiskaupan palautuminen pandemiaa edeltävälle tasolle näkyi KSO:n liikevaihdossa


Osuuskaupan investoinnit säilyivät viime vuonna korkealla tasolla, ollen 25,2 miljoonaa euroa. Asiakasomistajien määrä jatkoi kasvuaan ja kokonaispalkitseminen kohosi yli 25 miljoonaan euroon.

20.2.2023

KSO:n kaikki toimialat kasvulla

Kymen Seudun Osuuskaupan (KSO) konsernin arvonlisäverollinen myynti vuonna 2022 oli 595,2 milj. euroa. Myynti kasvoi edellisvuodesta 50,9 milj. euroa. Myynnin kasvun taustalla oli viime vuoden aikana voimakkaasti kohonnut polttonesteiden hinta sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palautuminen pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vähittäiskaupan myynnissä oli kasvua edellisvuoteen 3,2 %. Hienoisen kasvun taustalla oli viime vuoden aikana alkanut voimakas elintarvikkeiden hinnan nousu.

Polttonesteiden hintojen kohoaminen sekä liikenteen lisääntyminen koronavuosien jälkeen näkyi liikennekaupan myynnissä. Laajentunut ABC Carwash -verkosto sekä ympäri Kymenlaaksoa avautunut sähköautojen latausverkosto tukivat myös omalta osaltaan myynnin kasvua. Toimialan liikevaihto oli 113,0 milj. euroa, missä kasvua edellisvuoteen on 27,2 %.

Koronavuosista elpyminen matkailu- ja ravitsemiskaupassa on tapahtunut tasaista tahtia ja viime vuoden aikana toimiala pääsi takaisin vuoden 2019 tasolle. Matkailu- ja ravitsemiskaupan liikevaihto oli 29,0 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 33 % ja vuoteen 2019 3,5 %.

KSO-konsernin liikevaihto oli 487,5 milj. euroa (ed. v. 445,7 milj. euroa) ja operatiivinen tulos oli 16,3 milj. euroa (ed. v. 16,6 milj. euroa).

 

KSO:lle myönnettiin jälleen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustukset myönnetään organisaatioille, jotka ovat saaneet poikkeuksellisen hyvät tulokset Eezy Flow’n työntekijäkokemusta mittaavassa henkilöstötutkimuksessa. Tunnustus viestii siitä, että KSO:n henkilöstön omistautuneisuus ja innostuneisuus työtään kohtaan on Suomen huippuluokkaa.

– Osaava ja sitoutunut henkilöstö on yksi yrityksemme menestyksen kulmakivistä, ja onkin hienoa, että se näkyy myös konkreettisina tuloksina. Olemme Kymenlaakson suurin yksityinen työnantaja ja tarjoamme työntekijöillemme monipuoliset mahdollisuudet kehittyä sekä edetä työuralla, taustoittaa KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Kymen Seudun Osuuskaupan henkilöstömäärä vuonna 2022 oli keskimäärin 1 487 henkilöä.

 

Ostoskorin edullistaminen, ostoksien keskittäminen ja jäsenhyötyjen kanavointi asiakasomistajille näkyy – uusia jäseniä lähemmäs tuhat

Kymen Seudun Osuuskaupan omistajia oli vuoden 2022 päättyessä 87 407 (ed. v. 86 625), joka on 80,6 % maakunnan talouksista. KSO:n asiakasomistajien määrä on kasvanut tasaisesti ja viime vuoden aikana talouspeitto nousi ensimmäistä kertaa yli 80 prosentin. Ruoan hinnan nousu näkyy kotitalouksissa, jolloin kuluttajat ovat entistäkin hintatietoisempia ja kulutuskorin hintaa verrataan tarkasti.

– Osuustoiminnan arvojen mukaisesti haluamme edullistaa asiakasomistajien ruokakorin hintaa myös tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Laajat ja monipuoliset palvelut mahdollistavat myös asiakasomistajien ostoksien keskittämisen, joka edelleen näkyy maksettavina Bonuksina kymenlaaksolaisiin kotitalouksiin, kertoo Harri Miettinen.

Asiakasomistajille maksettiin Bonusta yhteensä 16,5 milj. euroa sekä ylijäämän palautusta 8,1 milj. euroa. Yhteensä asiakasomistajia palkittiin viime vuoden aikana 25,2 miljoonalla eurolla. KSO:n hallitus esittää edustajiston kevätkokoukselle päätettäväksi, että ylijäämänpalautusta maksettaisiin 2,5 % asiakasomistajien vuoden 2022 ostoista, eli noin 8,9 milj. euroa.

– Sitoutuneet asiakasomistajat sekä osuuskaupan tehokas ja tuloksellinen toiminta mahdollistavat lisäpalkitsemisen ylijäämänpalautuksen muodossa. Edustajisto käsittelee asian kevätkokouksessa, jatkaa Miettinen.

 

Vastuulliset investoinnit ovat sijoitus tulevaisuuteen

Alueen elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen näkyvät KSO:n investoinneissa. Kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian muotoihin investoiminen on myös tärkeässä roolissa. Vuonna 2022 KSO:n investoinnit olivat 25,2 milj. euroa.

Asiakasomistajat arvostavat edullisten hintojen ja valikoimien ohella myymälöiden ajanmukaisuutta, kuntoa ja siisteyttä, jonka myötä market-toimialla on pidetty yllä vahvaa investointitahtia. Vuoden 2022 aikana market-toimialalla suurimmat investoinnit kohdistuivat S-market Jaalan ja Inkeroisen marketeihin sekä Sale-verkoston uudistamiseen.

Kesällä 2022 avattiin Kouvolan Käyrälammen rantaan rakentunut kotimaanmatkailun uusin tähti, Tykkimäki Resort. Ensimmäisen puolivuotisjakson perusteella liiketoiminta on saanut hyvän aloituksen ja ympärivuotisesti avoinna oleva kohde yhdessä huvipuiston ja vesipuiston kanssa tulee vakiinnuttamaan paikkansa yhtenä kotimaanmatkailun kärkikohteena.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan merkittävin investointi kohdistui sähköauton latausverkoston perustamiseen. KSO on mukana rakentamassa koko maan kattavaa sähköautojen latausverkostoa yhdessä muun S-ryhmän kanssa. Kymenlaakson alueella latauspisteitä on lähes 160, jotka jakaantuvat 25 eri latausasemaan. Liikennemyymälöistä merkittävin investointi kohdistui kokonaisvaltaisen uudistuksen läpikäyneeseen ABC Tuohikotin yksikköön.

Maakaasun käyttäminen KSO:n kiinteistöjen lämmitysenergiana loppuu vuoden 2023 loppuun mennessä, kun nykyiset maakaasulämmitysjärjestelmät korvataan 11 kiinteistössä maalämpö- ja vesi-ilmalämpöjärjestelmillä. Aurinkoenergiaan on investoitu jo useita vuosia, ja kehitys on jatkunut vakaasti myös edellisen vuoden aikana.

 

Odotukset vuodelle 2023

Yleisen taloudellisen tilanteen ja kuluttajien ostovoiman näkökulmasta KSO-konsernin odotukset kuluvalle vuodelle ovat epävakaat. Liiketoiminnan kehittäminen kuitenkin jatkuu suunnitellusti.

Prisma Kouvolan uudistamishanke on parhaillaan käynnissä, joka on KSO:n historian merkittävimpiä yksittäisiä investointeja. Hankkeessa päivitetään Prismakeskuksen palvelut, miljöö, kalustus ja talotekniikkaa. Myös rakennuksen julkisivuun tulee uudistuksia ja kiinteistössä aloittaa kaksi uutta ravintolaa. Hanke valmistuu vuoden 2024 alkupuolella.

Kotkaan Kotkansaarelle on tulossa uusi S-market -yksikkö, jonka rakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 aikana. Myös Prisma Kotkan uudistamishankkeen suunnittelu on käynnistynyt.

Tulevana kesänä KSO palkkaa yli 700 kesätyöntekijää, jotka työllistyvät monipuolisesti kaupan alan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan työtehtäviin.

KSO-konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja tuloksen odotetaan säilyvän edellisten vuosien tasolla.