Opiskelija-asuntoja ja kaupan palveluja Kotkansaarelle


14.10.2020

Kotkan opiskelija-asunnot Oy ja Kymen Seudun Osuuskauppa toteuttavat yhteistyössä uudisrakennushankkeen Koulukadun ja Rautatienkadun risteykseen sijoittuvaan kortteliin Kotkassa.

 

Paikalle rakennetaan opiskelija-asuntoja ja päivittäistavarakauppa. Korttelin asemakaava mahdollistaa 9300 kerrosneliömetrin suuruisen rakennuskokonaisuuden toteuttamisen.

Kortteli suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena, joka muodostuu kolmesta asuintalosta ja päivittäistavarakaupasta. Rakennusten alle sijoitetaan kaupan tarvitsemaa pysäköintitilaa. Korttelin Kotkankadun puoleiselle sivulle jäävä puistoalue muodostaa kokonaisuuden vastapäisen Vuorelankulman edustalla olevan puiston kanssa.

”Opiskelija-asuntojen kysyntä on vahvistunut kaupungin keskustassa. Ammattikorkeakoulun uusi kampus tulee entisestään voimistamaan ilmiötä”, kertoo Kotkan opiskelija-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Juha Ranta. ”Rakennamme nyt satakunta uutta asuntoa, joilla kysyntään vastataan. Lisärakentaminenkaan ei ole tulevaisuudessa pois suljettu, mutta siirtymän vanhoista asuinrakennuksista pitää olla hallittu.”

Kymen Seudun Osuuskaupan kaupallinen johtaja Ari Hyytiä on tyytyväinen uudesta kauppapaikasta: ”Keskustassa on tällä kohtaa kaupan palveluille tilausta. Olemme pitkään selvittäneet sopivaa liikepaikkaa. Opiskelijat tulevat olemaan uuden päivittäistavarakaupan merkittävä asiakaskunta, mutta paikka on hyvin saavutettava myös työpaikkaliikenteelle sekä läntisen Kotkansaaren ja Hovinsaaren asukkaille.”

KSO:n päivittäistavarakauppa tulee olemaan uusi S-market -yksikkö.

”Kotkan kaupungin näkökulmasta on hienoa, että yhtiöt toteuttavat yhteistyössä suuren korttelin yhtenä kokonaisuutena”, vahvistaa kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen. ”Erillään hankkeiden olisi ollut vaikea mahduttautua samaan kortteliin. Tämä hanke tuo osaltaan kaivattua elämää ydinkeskustan alueelle.”

Yhtiöt ostavat Kotkan kaupungilta tontin hankkeen toteutusta varten noin 2,3 miljoonan euron myyntihinnalla. Tonttikauppa on tarkoitus tehdä vielä loppuvuodesta. Rakennushankkeiden alustavasti suunniteltu aikataulu mahdollistaa rakentamisen käynnistämisen vuonna 2021 ja käyttöönoton vuosien 2022 ja 2023 aikana siten, että uudet opiskelija-asunnot ja kauppa ovat käytössä ammattikorkeakoulun kampuksen auetessa syyslukukauteen 2023.