Osuuskunnissa ja keskinäisissä vakuutusyhtiöissä paljon naisjohtajia


10.3.2014

Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n mukaan erityisesti keskinäisissä vakuutusyhtiöissä johtavassa asemassa olevien naisten määrä on korkea verrattuna muihin yrityksiin.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna lähes 14 prosenttia keskinäisissä vakuutusyhtiöissä johtotehtävissä työskentelevistä on naisia. Vastaava luku 500 maailman merkittävimmän yrityksen osalta on vain vajaa kolme prosenttia. Euroopassa puolet työosuuskuntien henkilökunnasta on naisia. Heistä 39 prosenttia työskentelee johtavassa asemassa.

Tasa-arvo on perusoikeus   

Osuustoiminnallisten yritysten ja keskinäisten yhtiöiden tasa-arvoisempi johtamiskulttuuri selittyy yritysmuotojen arvokeskeisellä luonteella.

– Osuuskuntien tarkoituksena on edistää yhteisöjensä kestävää kehitystä. Tasa-arvo miesten ja naisten välillä on avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa. Yhteiskunnallisesti vastuullisissa yrityksissä on sekä miehille että naisille annettava yhtäläiset mahdollisuudet tunnistaa omat vahvuudet ja edistää omaa uraansa, painottaa ICA:n presidentti Dame Pauline Green (kuvassa).  

Sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut perusoikeutena osuuskunnissa siitä lähtien, kun osuustoiminta syntyi 1800-luvun alussa.