Pidä huolta -hankkeessa myös Kymenlaakson nuoret ja koulujen ammattilaiset oppivat mielenterveys- ja tunnetaitoja


Nuorten pahaan oloon pureudutaan kouluissa opettelemalla mielenterveys- ja tunnetaitoja. Pidä huolta -hankkeen avulla MIELI ry on tavoittanut tähän mennessä lähes 9 000 yläkoululaista eri puolilta Suomea. Myös Kymen Seudun Osuuskaupan toiminta-alueella yläkoulujen ammattilaiset ovat osallistuneet Pidä huolta -hankkeen koulutuksiin. Pidä huolta -kampanja keräsi syksyllä 2021 S-ryhmältä ja LähiTapiolalta puolen miljoonan euron alkupääoman, johon KSO liittyi 10 000 euron lahjoituksella.

22.9.2022

Nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin pyritään löytämään keinoja myös kouluissa. Viimeisen puolen vuoden aikana MIELI ry on vienyt mielenterveys- ja tunnetaitokoulutuksia eri kouluihin, 24 eri kuntaan ja kymmeneen maakuntaan ympäri Suomen. Tavoitteena on edistää nuorten mielenterveyttä vahvistamalla koulujen ammattilaisten, kuten opettajien mielenterveysosaamista. Kouluille maksuttomien koulutusten käynnistymisen on mahdollistanut vuoden 2021 syksyllä toteutunut Pidä huolta -kampanja, joka keräsi kaikkiaan yli miljoona euroa koulutyölle ja Sekasin-chatille. Hanke jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun.

Jo yksi aikuinen voi auttaa satoja nuoria. Siksi on tärkeää, että yläkoulussa toimivat aikuiset ymmärtävät, miten nuorten mielenterveyttä voi tukea, MIELI ry:n varhaiskasvatus- ja koulutusyksikön päällikkö Susanne Peltoniemi sanoo.

KSO:lle osallistuminen omalla panoksella nuorten tukemiseen Pidä huolta -hankkeessa oli selviö. Tarjoamme vuosittain lähes tuhannelle nuorelle ensimmäisiä kokemuksia työelämästä kesätöiden ja harjoitteluiden muodossa. Lähes 20 % työntekijöistämme on alle 25-vuotiaita. Vastuu on suuri, mutta jokainen meistä voi ottamalla mukaan, kuuntelemalla ja välittämällä vaikuttaa nuoren itsetuntoon ja mielikuviin työelämästä, kertoo Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Apuja kiusaamiseen ja yksinäisyyteen

MIELI ry on kouluttanut kevään aikana lähes 700 yläkoulun ammattilaista, kuten opettajia, kouluohjaajia, rehtoreita ja opiskeluhuollon henkilöstöä. Heidän kauttaan lähes 9 000 yläkoululaista on saanut eväitä parempiin mielenterveystaitoihin. Koulussa harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten tunteiden tunnistamista ja käsittelyä, yhdessäolon taitoja, selviytymistaitoja sekä arvostavaa kohtaamista. Opettajille koulutus antaa keinoja vahvistaa kaikkien oppilaiden mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä tukevaa kouluyhteisöä. Koulutukset ovat tavoittaneet yläkoulujen henkilöstöä myös Kymenlaaksossa.

On tärkeää opettaa kaikille nuorille mielenterveystaitoja, se suojaa myös heikoimmassa asemassa olevia. Samalla vähennetään kiusaamista, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, Peltoniemi sanoo.

Lähes kaikki eli 97 % koulutuksen käyneistä ammattilaisista oli sitä mieltä, että sen sisällöt olivat tärkeitä oman työn kannalta.

Mielestäni on erittäin tärkeää, että mielenterveydestä puhutaan ja saadaan yhteistä näkemystä yhteisen keskustelun kautta, eräs opettajista kirjoittaa.

Lisää vapaaehtoisia Sekasin-chattiin

Peltoniemen mukaan tarvitaan aikuisia, jotka osaavat puhua nuorten kanssa mielenterveydestä mutta tarvittaessa ohjata heitä eteenpäin myös matalan kynnyksen palveluihin, kuten Sekasin-chattiin.

12-29-vuotiaille suunnatussa Sekasin-chatissa vuodesta toiseen suurin yhteydenoton syy on paha olo, jonka taustalla on ahdistusta, masentuneisuutta ja pelkoja. Itsetuhoisuus tulee esiin joka kymmenennessä keskustelussa. Pidä huolta -kampanjan keräyksen myötä Sekasin-chatin toimintaan on saatu puolen vuoden sisällä yli 250 uutta vapaaehtoista ja toimintaa on tehostettu uusilla aluekoordinaattoreilla sekä mentoreilla, jotka toimivat vapaaehtoisten tukena.

Koronan jälkeen chatissa toimineiden ammattilaisten määrä on vähentynyt, koska he ovat palanneet kasvokkaiseen työhön takaisin. Vapaaehtoisten avulla käytyjen keskustelujen määrä on pystytty pitämään entisellä tasolla, kesäkuukausina jopa lisäämään. Parhaimmillaan keskusteluista 70 % keskusteluista on koulutettujen vapaaehtoisten käymiä, sanoo Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana.

Pidä huolta -kampanja oli Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteinen hyväntekeväisyyshaaste syksyllä 2021. Haasteen avulla kerättiin rahaa nuorten tukemiseen koronapandemian jälkeen yli 70 suomalaisartistin voimin. Artistit esittivät kampanjassa uudelleen toteutetun version Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta. Kampanjan mahdollistajina toimineet S-ryhmä ja LähiTapiola lahjoittivat kampanjan alkupääomaksi 500 000 euroa ja kannustivat suomalaisia laajasti mukaan hyväntekeväisyyshaasteeseen. Pidä huolta -hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Lisätietoja:
KSO:n toimitusjohtaja Harri Miettinen, p. 010 7624 010
KSO:n viestintäpäällikkö Johanna Koistinen, p. 010 7624 019