S-ryhmä, Elo ja Työterveyslaitos selvittävät nuorten työelämäodotuksia


15.1.2018

S-ryhmä, työeläkeyhtiö Elo ja Työterveyslaitos toteuttavat osana S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa tutkimuksen, jolla selvitetään, mitä nuoret kaupan alan työntekijät odottavat työelämältä. Lisäksi kartoitetaan nuorten työhyvinvointia. Tutkimus starttaa tammikuussa 2018. Vastaavaa ei ole kaupan alalla toteutettu aikaisemmin.

− S-ryhmän työntekijöistä noin 10 000 on alle 25-vuotiaita. Toimimme siltana opiskeluvaiheen ja työelämän välillä. Tuomalla nuorten työntekijöidemme äänen kuuluviin tuomme yhteiskunnan hyödynnettäväksi poikkileikkauksen suomalaisten nuorten ajatuksista ja odotuksista työelämälle. Tutkimuksen tulokset auttavat kehittämään esimerkiksi esimiestemme valmiuksia nuorten tukemiseen työuran ensiaskelissa, työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen SOK:lta taustoittaa.

Nuorten ääni kuuluviin
Millenniaalit ja Z-sukupolvi murtavat parhaillaan vallitsevia työelämäkäsityksiä.

− Nuorilla on lisäksi aivan uusia taitoja ja näkemyksiä. He haluavat osallistua työpaikan kehittämiseen ja ovat tottuneita palautteen antoon. Tämä tutkimus on heille tärkeä mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin, Myllynen painottaa.

Tammikuussa 2018 starttaava tutkimus suunnataan kaikille alle 25-vuotiaille s-ryhmäläisille ja S-ryhmässä työskenteleville Opteamin työntekijöille. Tutkimukseen osallistutaan vastaamalla sähköiseen kyselylomakkeeseen. Vastaamisaika on 15.1.–30.3.2018. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta, analysoinnista ja raportoinnista vastaa Työterveyslaitos.

Keskeisenä tavoitteena on selvittää nuorten työelämäodotuksia ja -valmiuksia. Saamme tietoa nuorten käsityksistä työn merkityksellisyydestä eli siitä, millaisia asioita he työssään arvostavat. Kolmanneksi kartoitamme työhyvinvointia, erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitokselta kertoo.

Tekijät työelämään kiinnittymisen ja syrjäytymisen taustalta esiin
Tutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan elo-syyskuussa.

− Aiemmin on osoitettu, että pystyvyyden tunteella on yhteys työmotivaatioon ja hyvinvointiin. Nuorten työntekijöiden osalta tätä tutkimustietoa on vähän. Tutkimuksen avulla voimme tunnistaa tekijöitä, jotka ovat yhteydessä nuorten onnistuneeseen työelämään kiinnittymiseen. Lisäksi voimme tarkastella tuloksia esimerkiksi asuinpaikan ja muiden taustatekijöiden suhteen, Airila kuvailee.

− On hienoa, että S-ryhmä haluaa kartoittaa nuorten tilannetta näin laajasti. Jatkossa olisikin kiinnostavaa seurata, miten mahdolliset kehittämistoimet vaikuttavat nuorten näkemyksiin omista valmiuksistaan ja voimavaroistaan, hän lisää.

 

Lisätiedot:

S-ryhmä, henkilöstöjohtaja Susa Nikula (SOK), puh. 010 76 80260
S-ryhmä, työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myllynen (SOK), puh. 010 768 0312 (tavoitettavissa 22.1.2018 alkaen)
Työterveyslaitos, erikoistutkija Auli Airila, puh. 043 824 5472
www.ttl.fi/nuorimielityossa
Työeläkeyhtiö Elo, työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Marjo Wallin, puh. 020 703 5260