S-ryhmän vastuullisuustyö lukuina


12.5.2014

S-ryhmän tänään julkaistu vastuullisuuskatsaus vuodelta 2013 kertoo muun muassa, että kaupparyhmän jätteiden hyötykäyttöaste nousi 88 prosenttiin ja kokonaisjätemäärä väheni yli viisi prosenttia edellisestä vuodesta.

Vuonna 2013 S-ryhmässä keskityttiin edellisenä vuonna valmistuneen vastuullisuusohjelman toimeenpanoon. Ohjelma rakentuu sidosryhmien odotusten mukaisesti neljästä teemasta: hyvinvointia osuustoiminnalla, henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio, vastuulliset tuotteet ja palvelut sekä resurssitehokkuus.

”S-ryhmässä liiketoiminta ja vastuullisuus ovat vahvasti sidoksissa keskenään ja liiketoimintamme menestyksen kannalta on keskeistä, että tunnemme muun muassa toimitusketjumme ja kiinnitämme erityistä huomiota toimintamme energiatehokkuuteen sekä uusiutuviin energiamuotoihin. Jatkamme määrätietoisesti kohti vastuullisuusohjelmamme tavoitetta olla vastuullisuuden edelläkävijä omilla toimialoillamme,” kertoo SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine.

Vastuullisuuskatsauksen mukaan ryhmän kokonaisjätemäärä väheni yli viisi prosenttia edellisestä vuodesta ja jätteiden hyötykäyttöaste nousi 88 prosenttiin. Toimitusketjujen valvonnan ja jäljitettävyyden eteen on tehty paljon töitä ja nyt jo lähes kaikissa Rainbow- ja X-tra-elintarviketuotteissa pääraaka-aineen alkuperämaatieto on merkitty tuotepakkaukseen.

S-ryhmä ja osuuskaupat edistävät alueellista hyvinvointia monin tavoin. Ne työllistivät lähes 42 000 henkilöä ja tarjosivat kesätyö- tai harjoittelupaikan noin 12 000 nuorelle vuonna 2013. Lisäksi paikallisten hankintojen ja investointien kautta luodaan taloudellista hyvinvointia kautta maan. Vastuullisuuskatsauksessa on avattu myös S-ryhmän verojalanjälkeä.

Vastuullisuuskatsaus kertoo lisää S-ryhmän vastuullisuuden tavoitteista ja tuloksista sekä kokoaa yhteen S-ryhmän keskeiset tunnusluvut. Katsaus on laadittu kansainvälisen GRI G4 -raportointiohjeiston (Global Reporting Initiative) mukaisesti.

Katsauksen englanninkielisen version voi ladata S-kanavalta kesäkuun puolivälissä.