SOK suunnittelee vähittäiskaupan tietojärjestelmien yhtenäistämistä


26.4.2016

SOK suunnittelee tietojärjestelmähanketta, jossa S-ryhmän vähittäiskaupan tietojärjestelmiä ja liiketoimintaprosesseja yhtenäistettäisiin. Samassa yhteydessä suunnitellaan myös S-ryhmän talousjärjestelmien mukauttamista vähittäiskaupan järjestelmämuutoksiin.

S-ryhmän vähittäiskaupassa käytetään nykyisin useita kymmeniä tietojärjestelmiä, joista monet ovat peräisin 1990-luvulta.

– S-ryhmän käytössä olevat järjestelmät on rakennettu kukin oman aikansa toimintaympäristöön ja tarpeisiin, eivätkä ne tue toivotusti vähittäiskaupan nykyisen strategian painopisteitä tai nykyistä työskentelyä. Meidän on uudistettava vähittäiskaupan tietojärjestelmiä, jotta yksinkertaistamme toimintaamme ja saavutamme vähittäiskaupalle asetetut tavoitteet, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine sanoo.

Menneinä aikoina ja pisteratkaisuina rakennetut järjestelmät haittaavat S-ryhmän vähittäiskaupan kilpailukykyä.

– Suunniteltu uudistus lisäisi toteutuessaan huomattavasti vähittäiskaupan tehokkuutta ja synergiaa.

Tällä hetkellä esimerkiksi samoja tuotetietoja syötetään käsin useampiin eri järjestelmiin eli SOK:lla tehdään paljon päällekkäistä työtä, Laine toteaa.

SOK vasta suunnittelee vähittäiskaupan tietojärjestelmien yhtenäistämistä. Toteutuessaan hankkeen aikajänne olisi pitkä, se ulottuisi aina vuoteen 2020. SOK varautuu hankkeen mahdollisiin henkilöstövaikutuksiin kuitenkin jo nyt, sillä yhteistoimintalain edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut on käytävä ennen päätöksiä tietojärjestelmähankkeen käynnistämisestä.

Alustavan arvion mukaan hanke voi johtaa arviolta enimmillään yhteensä 115 tehtävän päättymiseen osassa SOK IT-Palveluita, SOK Palveluässässä sekä SOK:n vähittäiskaupan ketjuohjausyksiköissä. Mahdolliset päättyvät tehtävät SOK:lla voisivat liittyä esimerkiksi yhtenäistämisen myötä poistuvien järjestelmien tekniseen ja sisällölliseen ylläpitoon.

– Mikäli tietojärjestelmähanke ja suunnitelmat toteutuvat ja johtavat henkilöstövähennyksiin, ne toteutuisivat tämän hetkisen arvion mukaan pääsääntöisesti vuosina 2018–2021. Pitkä siirtymäkausi ja henkilöstön luontainen vaihtuvuus voivat vähentää henkilöstön sopeutustarvetta, Laine sanoo.

Yhteistoimintaneuvottelut eivät koske alueosuuskauppoja tai niiden toimipaikkoja.