Arvontasäännöt


Kymen Seudun Osuuskaupan ja sen toimipaikkojen arvontasäännöt

Arvonnan järjestäjä

Kymen Seudun Osuuskauppa, Tommolankatu 9, 45130 Kouvola

Osallistumisaika

Arvontaan tulee osallistua julkaisussa määritettyyn ajankohtaan mennessä. Palkinto arvotaan julkaisussa mainittuna ajankohtana.

Ketkä voivat osallistua

Arvontaan voivat osallistua kaikki Facebook- Instagram tai Tiktok-käyttäjätunnuksen omaavat Suomessa asuvat yksityishenkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua sen valmisteluun tai toteuttamiseen osallistuneet Kymen Seudun Osuuskaupan työntekijät ja heidän perheenjäsenensä. Arvontaan voi osallistua julkaisussa määritettyjen ohjeiden mukaisesti. Arvontaan osallistuvat kaikki julkaisua kommentoineet. Muihin toimipaikan Facebook-, Instagram tai TikTok-julkaisuihin kirjoitetut kommentit eivät oikeuta osallistumaan arvontaan.

Palkinto

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan julkaisuissa mainittu palkinto. Arvonnan järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä yksityisviestitse. Palkinnon voittaja noutaa palkinnon toimipaikasta tai muusta erikseen mainitusta paikasta.

Muut ehdot

Facebook, Instagram tai TikTok ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään em. palveluihin. Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook, Instagram tai TikTok kaikesta vastuusta.

Tilanteessa, jossa palkintoa ei pystytä toimittamaan voittajalle, voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja toimipaikalla on oikeus arpoa uusi voittaja tai jättää palkinto jakamatta.

Toimipaikka rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen arvoon.

Tietojen kerääminen ja henkilötiedot

Annettuja yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon.

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, yhteydenottamiseksi voittajaan sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Kilpailun tai arvonnan järjestäjänä ja henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Kymen Seudun Osuuskauppa. Mikäli voitat, voit erillisellä suostumuksellasi myöntää kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista nimesi ja asuinpaikkakuntasi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Tietojenkäsittelyperiaatteet on mainittu täällä.